Η περιβαλλοντική οργάνωση iSea ιδρύθηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη. Όραμά μας είναι μια υγιής Μεσόγειο που υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων, βασιζόμενοι στις αξίες της συνεργασίας, της διαφάνειας, της επιστημονικότητας και των ίσων ευκαιριών.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Γίνε Υποστηρικτής