Απόφαση έγκρισης του εκπαιδευτικού υλικού #zeroplastic από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Την έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την παιδαγωγική του καταλληλότητα έχει λάβει το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος #zeroplastic της iSea.

Το υλικό αφορά την ενημέρωση μαθητών για τη ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες και απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Βρείτε τη σχετική έγκριση εδώ.

Βρείτε το σχετικό υλικό εδώ.

Το πρόγραμμα #zeroplastic αποτελεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες και υλοποιείται με την υποστήριξη της Ocean Care.