Έκθεση αποτελεσμάτων της δράσης «Οργάνωσε τον δικό σου Καθαρισμό Παραλίας» στο Δέλτα του Αξιού

Η iSea στο πλαίσιο του προγράμματός «Οργάνωσε τον δικό σου καθαρισμό παραλίας» έχει οργανώσει περισσότερους από 15 καθαρισμούς σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Σημαντικό μέρος της προσπάθειας επικεντρώθηκε εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Ο υψηλός όγκος απορριμμάτων που συλλέχθηκε σε όλους τους καθαρισμούς ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικός με τα απορρίμματα να ξεπερνούν τα 100 κιλά σε 100μ. παραλίας . Αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη του ρόλου μας για την προστασία αυτού του ιδιαίτερου οικοσυστήματος και με την στήριξη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού η iSea δημιούργησε την Έκθεση αποτελεσμάτων της δράσης Οργάνωσε τον δικό σου Καθαρισμό Παραλίας στο Δέλτα του Αξιού. Στην έκθεση αναλύονται δεδομένα για τα απορρίμματα που έχουν συλλεχθεί, οι πηγές από τις οποίες προέρχονται ενώ προτείνονται και λύσεις για τη βραχυπρόθεσμή και μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου.

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα και πλέον από κοινού με τον Φορέα Διαχείρισης κινούμαστε για τη χρηματοδότηση των στοχευμένων δράσεων και την οργανωμένη διευθέτηση του προβλήματος εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο και υψηλή περιβαλλοντική αξία.

Μπορείτε να βρείτε την Έκθεση εδώ