Ένα πράσινο μέλλον για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας – Δελτίο Τύπου MARLITER

Ανοιχτά δεδομένα, εργαλεία πολιτικής και δραστηριότητες e-learning του MARLITER προωθούν την ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων
Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του MARLITER, αξιοποιώντας ανοιχτά δεδομένα, εργαλεία ΤΠΕ και διαδικασίες e-learning, υποστηρίζουν τις πρωτοφανείς αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προώθησαν τη συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων από διαφορετικούς κλάδους για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από θαλάσσια απορρίμματα μέσα από καινοτόμες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα  στο Δελτίο Τύπου εδώ.