Αναζητούμε Εθελοντές για το 8ο Greenwave festival

Η iSea θα συμμετέχει στο 8ο Greenwave festival: O πλανήτης δεν είναι μίας χρήσης που φέτος έχει στόχο την ενημέρωση για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμάτων που παράγουμε. Το φεστιβαλ θα πραγματοποιηθεί 13-16/9 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η iSea θα βρίσκεται όλες τις ημέρες στο φεστιβάλ και θα συμμετέχει ενημερώνοντας για το πρόβλημα των υδάτινων αποριμμάτων και παρέχοντας υλικό στήριξης της οργάνωσης. Για τον σκοπό αυτό αναζητούμε εθελοντές που θα βοηθήσουν σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλε mail στο [email protected]