Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην επιστολή της iSea για την επίθεση λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) σε λουόμενο στην Κάρπαθο

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απάντηση του στην επιστολή που έστειλε η iSea και ο Δρ. Στέφανος Καλογήρου αναφέρει τα εξής:

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση του ξενικού είδους Λαγοκέφαλος-Lagocephalus sceleratus»
Σχετ.: η από 4-6-2019 επιστολή της iSea

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής που μας διαβιβάστηκε με το από 4-6-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για το είδος λαγοκέφαλος σε συνεργασία με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων έχουν προβεί σε μία σειρά από ενέργειες για την ενημέρωση των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, καθώς και του καταναλωτικού κοινού, και εν γένει των πολιτών στο μέτρο του δυνατού, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις του προβλήματος.

Συνέταξε επίσης και εξέδωσε, με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης
Αλιείας http://www.alieia.minagric.gr/node/55 ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό, σχετικά με την εμφάνιση και την εξάπλωση του ξενικού είδους Λαγοκέφαλος «Lagocephalus sceleratus»,
προκειμένου για την ταχύτερη αναγνώριση του εν λόγω είδους.
Επισημάνουμε τέλος, ότι το πρόβλημα της εμφάνισης, εγκατάστασης και εξάπλωσης των
βιολογικών εισβολέων στα ύδατα της Μεσογείου, και ειδικότερα στα ελληνικά ύδατα,
παρακολουθείται στενά από την Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ για την ενεργοποίηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών που
προβλέπονται στο πλαίσιο του άρθρου 40, παρ.1 (θ) του Καν(ΕΚ)508/2014 προκειμένου για την στήριξη από το ΕΤΘΑ σε δράσεις- έργα που αφορούν ενέργειες όπως η χαρτογράφηση
Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών (ΧΞΕ) , μελέτες για την πρόληψη και τον έλεγχο ή την εξάλειψη των ΧΞΕ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ