Απόφαση έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γίνε kookoonari: ένα βιωματικό πρόγραμμα για τη δημιουργία σχολείων μηδενικών απορριμμάτων»

Την έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υλοποίηση του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει λάβει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γίνε kookoonari: ένα βιωματικό πρόγραμμα για τη δημιουργία σχολείων μηδενικών απορριμμάτων».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της μείωσης των απορριμμάτων μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους!

Κατά το προηγούμενο έτος το πρόγραμμα υλοποιήθηκε πιλοτικά στο 10ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δράσεις για την υιοθέτηση πρακτικών μείωσης των απορριμμάτων στο σχολείο, αλλά και το σπίτι! Οι μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδια και δράσεις διοργανώνοντας εκδηλώσεις με μειωμένα απορρίμματα και κάνοντας κομποστοποίηση, αλλά και οι γονείς συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια παίρνοντας ιδέες για την επαναχρησιμοποίηση υλικών.

 

Βρείτε τη σχετική έγκριση εδώ.

Βρείτε πληροφορίες για το #kookoonari εδώ.