Απόφαση έγκρισης των ενημερωτικών επισκέψεων για τα Υδάτινα Απορρίμματα σε σχολεία

Την έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την παιδαγωγική τους καταλληλότητα έλαβαν οι επισκέψεις που πραγματοποιεί η iSea σε σχολεία όλων των βαθμίδων γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής για τη σχολική χρονιά 2019- 2020.

Οι ενημερωτικές επισκέψεις έχουν στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα υδάτινα απορρίμματα.

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά περισσότεροι από 700 μαθητές συμμετείχαν στις δράσεις της iSea και ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων και των μικροπλαστικών από σχολεία κυρίως της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, αλλά και νησιωτικών περιοχών.

Οι ενημερωτικές επισκέψεις περιλαμβάνουν την παρουσίαση του ζητήματος της ρύπανσης από πλαστικά, τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης στα οικοσυστήματα, τους οργανισμούς και στον άνθρωπο, αλλά και ορθές πρακτικές που μαθητές κάθε ηλικίας μπορούν να υιοθετήσουν κατά τη σχολική τους ζωή και στην καθημερινότητά τους, ώστε να μειώσουν τα απορρίμματά τους και να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Την παρουσίαση του ζητήματος των υδάτινων απορριμμάτων ακολουθούν δραστηριότητες ανάλογες με την ηλικία των μαθητών, που στοχεύουν στην κατανόηση του και στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Προσφέρω¨.

Βρείτε τη σχετική έγκριση εδώ.