Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το Περιβάλλον

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανύουμε την πλέον κρίσιμη δεκαετία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και καίριων περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προϋποθέτει τη μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας σε ένα βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά και τα απαραίτητα βήματα, πολιτικές και πρωτοβουλίες για την επίτευξη τους. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων όμως είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών προϋποθέτει, πέρα από την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρησή τους σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, και την ανάπτυξη ικανότητας και αυτοπεποίθησης να συμμετέχουν σε διαδικασίες περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Στην Ελλάδα, παρά το πλήθος πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που επικεντρώνονται ή έχουν τμήματα και κατευθύνσεις σχετικές με το περιβάλλον, αλλά και τις νομικές και πολιτικές επιστήμες, η συμμετοχή των νέων και ευρύτερα των πολιτών σε διαδικασίες χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται ενεργά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, επικεντρώνονται σε τοπικές δράσεις, χωρίς να είναι εξίσου δραστήριες σε παρεμβάσεις πολιτικής. Συνεπώς, διαφαίνεται η ανάγκη ενδυνάμωσης των πολιτών για την ενεργό συμμέτοχή τους στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Θεματικές Προγράμματος:

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος:

Επιδιώκοντας τη συμμετοχή των πολιτών στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση, το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» έχει ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση, ενδυνάμωση και θωράκιση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες που αφορούν στη δημιουργία και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση: στην κλιματική κρίση, στην απώλεια της βιοποικιλότητας και στη ρύπανση από πλαστικά.

Το έργο θα επικεντρωθεί σε άτομα που έχουν ήδη γνωστικό υπόβαθρο σε περιβαλλοντικά ζητήματα σύμφωνα με τις σπουδές τους, αλλά και περιβαλλοντική ευαισθησία που εκφράζεται μέσα από το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις, καθώς εκτιμάται ότι η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση θα αποτελέσει μακροπρόθεσμο εφόδιο για την εμπλοκή τους στη χάραξη πολιτικών Ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει το γνωστικό υπόβαθρο των τριών επιλεγμένων περιβαλλοντικών θεματικών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει!

Το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει την έλλειψη της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσα από 3 κεντρικούς άξονες:

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράσεις

Οι δράσεις του έργου αποτελούνται από δύο κύκλους εκπαιδευτικών δράσεων που περιλαμβάνουν webinars και σεμινάρια (Φθινόπωρο 2021 – Άνοιξη 2022 και Φθινόπωρο 2022 – Χειμώνα 2023).

Κάθε κύκλος περιλαμβάνει:

3 Εισαγωγικά Webinars (Κλιματική Κρίση, Απώλεια Βιοποικιλότητας, Ρύπανση από Πλαστικά),
4 Σεμινάρια Κατάρτισης (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ξάνθη, Μυτιλήνη, Ηράκλειο, Ζάκυνθο),
2 Webinars Κατάρτισης (Ορθή χρήση ΜΜΕ, ορθά παραδείγματα εθελοντισμού & παρεμβάσεων πολιτών).

 

 

 

 

 

 

 

 

Πως να συμμετέχεις:

Γίνε μέλος στο γκρουπ του προγράμματος στο Facebook, και μείνε ενήμερος για τις θεματικές του έργου αλλά και για τις δράσεις μας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Υλοποίησης
Αναστασία Χαρίτου

Αναστασία Χαρίτου

Η Αναστασία είναι εκπαιδευτικός, απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Διατμηματικό πρόγραμμα Τμήματος Βιολογίας και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Έχει εργαστεί στον χώρο γενικής και ειδικής εκπαίδευσης για 4 χρόνια.

Στην iSea έχει συντονίσει προγράμματα που σχετίζονται με τα Υδάτινα Απορρίμματα από το 2018. Τα προγράμματα αφορούν στην οργάνωση παράκτιων και υποβρύχιων καθαρισμών, στην εμπλοκή ομάδων- στόχων στην αντιμετώπιση του ζητήματος της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα και σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες.

Πλέον, είναι υπεύθυνη του πυλώνα «Άνθρωπος και Υδάτινα Οικοσυστήματα» της iSea σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα με στόχο την ενεργό εμπλοκή του κοινού στην περιβαλλοντική προστασία και τελικά τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με το περιβάλλον. Έχει συντονίσει την έκδοση του οδηγού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ΑμΕΑ και είναι υπεύθυνη των έργων που αφορούν στην προώθηση της συμμετοχής και στην εκπαίδευση των πολιτών για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και την εφαρμογή ορθών μέτρων με στόχο την αειφορική ανάπτυξη.

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με ζητήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ηθικής, καθώς και περιβαλλοντικών γνώσεων και αντιλήψεων των πολιτών πάνω σε διαφορετικές περιβαλλοντικές θεματικές.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εmail: [email protected]

Tel. +302313090696

mob. +306947025392

ACTIVE CITIZENS FUND

Το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το The Green Tank.

Το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το The Green Tank. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕOX
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org & www.eeagrants.gr

Ίδρυμα Μποδοσάκη


Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr

 

SolidarityNow


Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα www.solidaritynow.org