Δίνοντας την δέουσα προσοχή στους κρισίμως κινδυνεύοντες αγγελοκαρχαρίες

Δημοσίευση του πρώτου Μεσογειακού Σχεδίου δράσης για τους αγγελοκαρχαρίες

Οι αγγελοκαρχαρίες, χονδριχθείς που ζουν σε τροπικά-υποτροπικά παράκτια νερά και φτάνοντας μέχρι και το 1,5 μέτρα βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.Στην Ελλάδα όπως και σε όλη την Μεσόγειο υπάρχουν 3 από τα 22 αναγνωρισμένα είδη αγγελοκαρχαρία, η Ρίνα, η Ματόρινα και η Ακανθορίνα. Τόσο ο αυξημένος αριθμός παράκτιων κράτων, όσο και η πολύπλοκη φύση της Μεσογείου δημιουργεί περαιτέρω ανάγκη για διακρατικές συνεργασίες και απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διατήρηση των αγγελοκαρχαριών. Για τους παραπάνω λόγους αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης για τους αγγελοκαρχαρίες της Μεσογείου, που θέτει μέτρα διατήρησης και προστασίας σε μεσογειακό επίπεδο βασισμένο στις κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν, την αλιεία και την υποβάθμιση των οικοτόπων τους και με στόχο την εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου που θα προστατεύει τα είδη αυτά και τους οικοτόπους τους.

Η iSea συνείσφερε και συμμετείχε στην παραγωγή του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες έχει αναλάβει το σχέδιο δράσης για την περιοχή του Αιγαίου, του Κρητικού και του Ιονίου πελάγους. Το σχέδιο δράσης αναπτύχθηκε από τη Shark Trust σε συνεργασία με το Δίκτυο Διατήρησης για τους Αγγελοκαρχαρίες, τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), τη Σύμβαση για τη Διατήρηση Αποδημητικών Ειδών Άγριων Ζώων (CMS) και το Ειδικό  κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας Προστατευόμενων Περιοχών (SPA / RAC) με γνώμονα την επιστημονική γνώση και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Διαβάστε το δελτίο τύπου στα ελληνικά εδώ! 

Διαβάστε το δελτίο τύπου στα αγγλικά εδώ!

Διαβάστε περισσότερα για το Σχέδιο Δράσης και βρείτε το σύνδεσμο για να το κατεβάσετε εδώ!