Δελτίο Τύπου για την παράνομη αλιεία και το εμπόριο καρχαριών και σαλαχιών στην Ελλάδα

Έχοντας επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας στη βελτίωση της γνώσης για τους καρχαρίες και τα σαλάχια στις ελληνικές θάλασσες μέσα από την ορθή επιστημονική γνώση, πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Marine Policy η έρευνά μας ¨Assessing multiple sources of data to detect illegal fishing, trade and mislabelling of elasmobranchs in Greek markets¨.

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, αξιοποιήθηκαν πολλαπλές πηγές πληροφοριών, όπως τα επίσημα στοιχεία από τις ιχθυόσκαλες της χώρας, στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων, δείγματα από φέτες καρχαριών και σαλαχιών προς πώληση, καθώς και παρατηρήσεις καρχαριών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Παράλληλα έγινε και μια πλήρης ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καρχαριών και των σαλαχιών στην Ελλάδα.

Βρείτε τα αποτελέσματα της έρευνα εδώ.