Δελτίο Τύπου ΜARLITER: Το MARLITER προωθεί ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο ΤΠΕ για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

To πρόγραμμα MARLITER ανέπτυξε ένα καινοτόμο εργαλείο βασισμένο στην Τεχνολογία Πληροφοριών (ΤΠΕ) για τη λεκάνη της  Μαύρης Θάλασσας

Το εργαλείο αυτό στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε παράκτιες περιοχές και στην ανοιχτή θάλασσα.

Βρείτε το Δελτίο Τύπου εδώ