Δελτίο Τύπου Important Shark & Ray Areas (ISRAs)

Βάζουμε τους καρχαρίες στον χάρτη της Μεσογείου! 26 ερευνητές από όλον τον κόσμο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε με αφορμή το πενθήμερο εργαστήριο για την οριοθέτηση Σημαντικών Περιοχών για Καρχαρίες και Σαλάχια (ISRAs) στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα που διοργανώθηκε από την Ομάδα Ειδικών στους Καρχαρίες της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN).

Κατά τη διάρκειά, του περισσότεροι από 180 ειδικοί στους καρχαρίες επιστήμονες εργάστηκαν εντατικά με γνώμονα τα πιο αξιόπιστα και πρόσφατα δεδομένα.

Από αυτή τη μεγάλη συνάντηση και μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών προέκυψαν 85 προτεινόμενες σημαντικές περιοχές, οι οποίες στη συνέχεια θα αξιολογηθούν!

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας και ενημερώθηκαν για τα είδη που αλιεύονται, εκφορτώνονται και πωλούνται στην περιοχή, ενώ με την υποστήριξη του SANI Resort επισκέφτηκαν τη Σάνη, όπου ενημερώθηκαν για την περιοχή και τις δράσεις που πραγματοποιούμε σε συνεργασία.

Βρείτε περισσότερα για τους στόχους και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου εδώ.