Διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων του κοινού στο πλαίσιο της εκστρατείας #zeroplastic

Στο πλαίσιο της εκστρατείας #zeroplastic, η iSea πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις του κοινού για το ζήτημα της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες.

Στόχος μας αποτελεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στον σχεδιασμό μελλοντικών στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην ενημέρωση του κοινού και στην ευαισθητοποίηση του για την υιοθέτηση ορθών πρακτικών μείωσης των απορριμμάτων του.

Συμπλήρωσε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο που θα βρεις εδώ για να συμβάλεις κι εσύ στον σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων και υλικού με στόχο τη διάδοση και αντιμετώπιση του ζητήματος της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες.

Η εκστρατεία #zeroplastic υλοποιείται με την υποστήριξη της Ocean Care.