Εθελοντική Θέση: Οι καρχαρίες και τα σαλάχια χρειάζονται τη βοήθειά σου!!!

Το πρόγραμμά μας Καρχαρίες και Σαλάχια σε Ελλάδα και Κύπρο μεγαλώνει και αναζητά άτομα που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εμφάνιση καρχαριών και σαλαχιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στις ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται περισσότερα από 63 είδη χονδριχθύων (καρχαρίες, ράγιες, σαλάχια και χίμαιρες). Ωστόσο, οι γνώσεις μας σχετικά με την κατανομή αλλά και τη βιολογία και οικολογία τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Αντίστοιχα στην Κύπρο, οι μελέτες σχετικά με την παρουσία και τη βιολογία των χονδριχθύων είναι ελάχιστες με  περίπου 30 είδη χονδριχθύων να έχουν καταγραφεί στα Κυπριακά ύδατα μέχρι σήμερα. Με βάση την πρόσφατη έκθεση του IUCN τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού των σαλαχιών και το 54% των καρχαριών βρίσκεται σε κίνδυνο.

Προσπαθώντας να συλλέξουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες και να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα αναζητούμε 1 άτομο που σε εθελοντική βάση θα συμβάλλει στην καθημερινή λειτουργία και τη σταδιακή ανάπτυξη του προγράμματος.

Για τη θέση θα προτιμηθούν υποψήφιοι με:  

Α) βασικές γνώσεις ιχθυολογίας

ή/και

Β) καλός χειρισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως του Facebook) και δεξιότητες επικοινωνίας με συνεργάτες

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ!!!

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλε στο [email protected]