Εθνική Λίστα Χονδριχθύων της Κύπρου

Οι χονδριχθείς (καρχαρίες, σαλάχια και χίμαιρες) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο θαλάσσιο περιβάλλον, παρέχοντας σταθερότητα στις δομές και τις λειτουργίες των παράκτιων και ωκεάνιων οικοσυστημάτων.

Σήμερα, σχεδόν οι μισοί καρχαρίες και βάτοι της Μεσογείου απειλούνται με εξαφάνιση, κυρίως λόγω της παρεμπίπτουσας αλιείας (μη σκόπιμα αλιεύματα). Εντούτοις, η έρευνα για τους χονδριχθύες, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι περιορισμένη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος M.E.C.O και του έργου ELIFE LIFE, αξιοποιήσαμε δεδομένα ανοικτής πρόσβασης από προγράμματα επιστήμης των πολιτών, βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης GBIF και OBIS, επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς και από το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων της ΕΕ για την Κύπρο για να παρουσιάσουμε μια αναθεωρημένη εθνική λίστα με όλα τα είδη με επιβεβαιωμένη παρουσία στις θάλασσες της Κύπρου. Την επιστημονική δημοσίευση ηγήθηκε το Marine and Environmental Research Lab και η iSea σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και άλλους φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα παρήγαγε σημαντικά δεδομένα για τη διαχείριση και διατήρηση των χονδριχθύων όπως η παρουσία τριών ειδών (Dalatias licha, Taeniurops grabatus, και Squatina aculeata) για την Κύπρο, σημαντικά στοιχεία για το κρισίμως κινδυνεύον είδος, μαυρορινόβατος, (Glaucostegus cemiculus) στη Μεσόγειο, και πιθανές μεταναστευτικές διαδρομές για άλλα είδη.

Η ενημερωμένη λίστα της Κύπρου περιέχει 32 είδη καρχαριών και 28 είδη βάτων.

Η δημοσίευση είναι σε ανοιχτή πρόσβαση και μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ