Εκδήλωση έναρξης του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον»

Τη Δευτέρα 28/6 είχαμε τη μεγάλη χαρά να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση έναρξης του έργου μας «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το Green Tank!

Διανύουμε την πλέον κρίσιμη δεκαετία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και καίριων περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προϋποθέτει τη  μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας σε ένα βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά και τα απαραίτητα βήματα, πολιτικές και πρωτοβουλίες για την επίτευξη τους.  Για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Στην Ελλάδα, παρά το πλήθος πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που επικεντρώνονται ή έχουν τμήματα και κατευθύνσεις σχετικές με το περιβάλλον, αλλά και νομικών και πολιτικών επιστημών, η συμμετοχή των νέων αλλά και ευρύτερα των πολιτών, σε διαδικασίες χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται ενεργά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, επικεντρώνονται σε τοπικές δράσεις, χωρίς να είναι εξίσου δραστήριες σε παρεμβάσεις πολιτικής. Συνεπώς, διαφαίνεται η ανάγκη ενδυνάμωσης των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Επιδιώκοντας την κάλυψη αυτής της ανάγκης, πρωταρχικός σκοπός του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση και θωράκιση της συμμετοχής πολιτών σε διαδικασίες που αφορούν τη δημιουργία και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ελλάδα με έμφαση στην αντιμετώπιση της  κλιματικής κρίσης, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης από πλαστικά.

Οι δράσεις του έργου αφορούν στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος ως  βασικού συλλογικού αγαθού μέσα από την κατάρτιση πολιτών που ως τώρα δε συμμετείχαν ενεργά στις διαδικασίες χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής.

Στην εκδήλωση έναρξης παρουσιάστηκε το έργο και οι στόχοι του και τοποθετήθηκαν οι προσκεκλημένοι καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Εμμανουέλα Δούση (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γεώργιος Καρρής (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Ιωάννα Κωσταρέλλα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Αντώνιος Μαζαρης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Στέργιος Παρδάλης (Πανεπιστήμιο Θεσαλλίας) και εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων Σπύρος Ζερμαλιάς (Green Team) και Κατάκαλος Σακελλάρης (Νεολαία Γαλάτιστας) γύρω από τη θεματική «Ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτών, για τη διαχείριση & επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων».

Βρείτε το δελτίο τύπου εδώ.