Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο – Συνοπτική Παρουσίαση (Layman’s report)

Τα τρία είδη Αγγελοκαρχαριών (ρίνες) που εντοπίζονται στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, η Ακανθορίνα (Squatina aculeata), η Ματορίνα (S. oculata) και ο Αγγελοκαρχαρίας (S. squatina), έχουν αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδινεύοντα (CR) στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN). Πρόσφατες καταγραφές από αγγελοκαρχαρίες στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα υποδεικνύουν ότι η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου πιθανόν είναι πολύ σημαντική για τους πληθυσμούς τους στη Μεσόγειο.


 

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο» στοχεύει στον εντοπισμό σημαντικών περιοχών για τα τρία είδη, την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τη διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης για την κατάρτιση των αρμόδιων αρχών, των τοπικών φορέων και των αλιέων.

Για τον εντοπισμό περιοχών με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης Αγγελοκαρχαριών, και λόγω έλλειψης εκτεταμένων δεδομένων πεδίου, πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία μοντελοποίησης από την οποία προέκυψαν τρεις κρίσιμες περιοχές για τα τρία είδη:

  • η περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων ,
  • το νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου και, ειδικότερα, η ζώνη μεταξύ τω νησιών Σάμου και Ρόδου,
  • οι ακτές της Βόρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παραπάνω ανάλυσης, εκδόθηκε μια Συνοπτική Παρουσίαση (Layman’s report) που συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθώς και μια σειρά προτάσεων οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της διατήρησης και προστασίας των Αγγελοκαρχαριών του Αιγαίου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την iSea, με την συνεργασία της Shark Trust, την υποστήριξη του Angel Shark Project και με τη χρηματοδότηση του Shark Conservation Fund.

Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Βρείτε, τη σχετική Συνοπτική Παρουσίαση  εδώ.