Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα τη συνεργασία των ΜΚΟ με τα Ηνωμένα Έθνη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημέρωση τριών μελών της iSea σε θέματα συνεργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο εκστρατίας για τους Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον Δημήτριο Φατούρο, Υπεύθυνο Επικοινωνίας για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ και ήταν μια πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ.