ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σχέδια Ζωγραφικής

Δραστηριότητες

  • Κάνε την τάξη σου #zeroplastic (κάνε click πάνω στην εικόνα για να ανοίξει σε εκτυπώσιμη μορφή)

  • Πόσο #zeroplastic είναι η εβδομάδα σου (κάνε click πάνω στις εικόνες για να ανοίξουν σε εκτυπώσιμη μορφή)

για μαθητές... και με οδηγίες για δασκάλους

  • Ενημερωτικές αφίσες για μια #zeroplastic τάξη (κάνε click πάνω στις εικόνες για να ανοίξουν σε εκτυπώσιμη μορφή)