Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδος

Μετά από 2 χρόνια συστηματικής προσπάθειας σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικών για τους Καρχαρίες της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης IUCN, φορείς από όλη την Ελλάδα και ειδικούς από το εξωτερικό, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό MDPI η ανανεωμένη λίστα με τα είδη καρχαριών, βάτων και χιμαιρών που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με αυτήν επιβεβαιώθηκε η καταγραφή 34 ειδών καρχαριών, 26 ειδών βάτων και 1 είδους χίμαιρας, ενώ 6 είδη κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αμφίβολα/Μη επιβεβαιωμένα» και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξή τους στις ελληνικές θάλασσες.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως με βάση τα αποτελέσματά ένα μεγάλο ποσοστό ειδών που εντοπίζονται στην Ελλάδα, έχουν αξιολογηθεί σε μεσογειακό επίπεδο ως «Απειλούμενα» από την Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN, ωστόσο στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο δεν υπάρχει αξιολόγηση για αυτά.

Η δημιουργία της ανανεωμένης λίστας θεωρούμε πως μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ανανέωση του Ελληνικού Κόκκινου βιβλίου, ενός πολύ σημαντικού εργαλείου για την αποτελεσματικότερη προστασία των καρχαριών, βάτων και χιμαιρών στις ελληνικές θάλασσες.

Το έργο «Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδος» χρηματοδοτήθηκε από τον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις Διατήρησης Βιοποικιλότητας» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου.

Βρείτε τη δημοσίευση εδώ.

Βρείτε τη λίστα των καρχαριών, βάτων και χιμαιρών στην Ελλάδα εδώ.