ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  iSea

  Περιβαλλοντική Οργάνωση
  για την Προστασία των
  Υδάτινων Οικοσυστημάτων
  Κρήτης 12,
  Θεσσαλονίκη, 54645,
  231 309 0696
  [email protected]