ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  iSea

  Περιβαλλοντική Οργάνωση
  για την Προστασία των
  Υδάτινων Οικοσυστημάτων

  Έδρα
  Κρήτης 12,
  Θεσσαλονίκη, 54645,
  231 309 0696
  [email protected]

  Ερευνητική Βάση
  Θέση Αλωνάκι, Μενίδι
  Αιτολοακαρνανίας, 30016
  +30 2681088564