ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

iSea

Περιβαλλοντική Οργάνωση
για την Προστασία των
Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Λεωφόρος Όχι 11,
Θεσσαλονίκη, 55438,
231 309 0696
[email protected]