Επιστολή στα αρμόδια υπουργεία για την παράνομη αλιεία και το εμπόριο καρχαριών και σαλαχιών στην Ελλάδα

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα λήψης πολιτικών αποφάσεων για τη διατήρηση και την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, πάντα με γνώμονα την επιστημονική γνώση, αποστείλαμε τρεις επιστολές σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στα υπουργία: Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, με θέμα “Παράνομη αλιεία, παράνομο εμπόριο και λανθασμένη σήμανση ελασμοβράγχιων στην Ελλάδα”.

Πιο συγκεκριμένα, γνωστοποιήσαμε τα αποτελέσματα από την πρόσφατη έρευνα μας ¨Assessing multiple sources of data to detect illegal fishing, trade and mislabelling of elasmobranchs in Greek markets¨ δίνοντας σαφείς πληροφορίες για το ζήτημα και παράλληλα προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσία και την αποτελεσματικότερη προστασία των καρχαριών και των σαλαχιών στην Ελλάδα.

Μπορείτε να βρείτε

  1. την επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ,
  2. την επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ και
  3. την επιστολή στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας εδώ.