Θέση: Ανεξάρτητου πωλητή/τριας

Η iSea πρόκειται στις αρχές Σεπτεμβρίου να δημιουργήσει το δικό της eshop που θα περιέχει προϊόντα ένδυσης, χαρτοσχολικά προϊόντα κ.α. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά ανεξάρτητους πωλητές/τριες που θα συμβάλλουν  στην αποτελεσματικότερη προώθηση του υλικού.

Ο χώρος εργασίας μπορεί να επιλεγεί από τον πωλητή κατόπιν συνεννόησης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού και του γραφείου της iSea.  Το ωράριο συνεργασίας θα είναι ελεύθερο και το πλαίσιο ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων μερών θα συνδιαμορφώνεται από κοινού σε κάθε περίπτωση. Η διάρκεια της συνεργασίας αφορά 6 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και αναδιαμόρφωσης των όρων της συνεργασίας.

Γενικές πληροφορίες για την iSea

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ως κύριο στόχο έχει την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων.  Σκοπός της iSea είναι: 1) να συμβάλλει στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων ευαισθητοποιώντας την πολιτεία, τους διαχειριστές και την κοινή γνώμη για τη λήψη μέτρων εκεί όπου ασκούνται μη ορθολογικές δράσεις, 2) να επαγρυπνεί και να ενημερώνει για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υδάτινα οικοσυστήματα 3) να συμβάλλει με τεχνογνωσία στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύοντας στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία. Περισσότερα…

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες

Email: recruitment@isea.com.gr

τηλ: 2313090696