Θέση Βοηθός Λογιστή στην iSea

Η ομάδα της iSea αναζητά εσωτερικό βοηθό λογιστή! Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω αποστολής βιογραφικού στο [email protected] με θέμα: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_Όνομα_Επώνυμο και με τύπο αρχείου pdf. Αιτήσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν θα αξιολογηθούν.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ με σχετικό υπόβαθρο
 • Προϋπηρεσία
 • Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστο χειρισμό Microsoft Office

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Συγκέντρωση, χαρακτηρισμό και καταχώρηση εγγραφών εσόδων και εξόδων της Οργάνωσης
 • Λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση των συναφών εκκρεμοτήτων της Οργάνωσης
 • Έλεγχος για συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και υπολοίπου ταμείου
 • Τήρηση υποχρεώσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων
 • Συστηματική αρχειοθέτηση
 • Παρακολούθηση και τήρηση εξοδολογίων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών
 • Οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών
 • Δημιουργία και ενημέρωση cash flow σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή
 • Παρακολούθηση αδειών και συμβάσεων συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή
 • Καταβολή πληρωμών
 • Σύνταξη Ετήσιου Οικονομικού Απολογισμού
 • Συμμετοχή στη σύνταξη του προϋπολογισμού προτάσεων προγραμμάτων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

 • Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
 • Εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων