Θέση Λογιστή στην iSea

Η ομάδα της iSea μεγαλώνει και αναζητά εσωτερικό λογιστή! Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 30/6/2021 μέσω αποστολής βιογραφικού στο [email protected] με θέμα: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_’Ονομα_Επώνυμο και με τύπο αρχείου pdf. Αιτήσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν θα αξιολογηθούν.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ με σχετικό υπόβαθρο
 • Προϋπηρεσία
 • Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστο χειρισμό Microsoft Office

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Τήρηση του βιβλίου εσόδων εξόδων σε συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή
 2. Παρακολούθηση και τήρηση εξοδολογίων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 3. Διεκπεραίωση παραγγελιών 
 4. Έκδοση τιμολογίων (παροχής υπηρεσιών, επιχορήγησης) και αποδείξεων (δωρεάς και ταμειακής)
 5. Οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών
 6. Ενημέρωση cash flow 
 7. Παρακολούθηση αδειών και συμβάσεων (προσλήψεων, απολύσεων κ.α.) σε συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή
 8. Καταβολή πληρωμών