Θαλάσσια Ανοιχτά Δεδομένα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

«MARLITER: Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης με στόχο τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας»

Πώς θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ανοιχτά δεδομένα ώστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος ; Αυτό αποτελεί μια πρόκληση για τους εταίρους του προγράμματος MARLITER, Ινστιτούτα και Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις από πέντε χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που υλοποιούν το έργο “Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης µε στόχο τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας”, υπό την αιγίδα του JOP “Black Sea Basin 2014–2020”.

Η σύμπραξη του έργου είναι εστιασμένη στον εντοπισμό συγκεκριμένων λύσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων. Αυτό το απαιτητικό ζήτημα προσεγγίζεται μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού και οργάνωσης εκδηλώσεων, την κατάρτιση εκπαιδευτών, τα ηλεκτρονικά μαθήματα και άλλα προϊόντα, υπηρεσίες και σεμινάρια που σχετίζονται με τα δεδομένα. Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημιούργησε εργαλεία που βασίζονται σε τεχνολογίες της πληροφορίας, σκιαγραφώντας τις ευκαιρίες για πρακτικές εφαρμογές και χρήση τους σε δραστηριότητες γνώσης.

Ως πολίτες μιας σύγχρονης κοινωνίας, πρέπει να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση των επιστημονικών γνώσεων και δεδομένων, ώστε να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις καθημερινές, προσωπικές μας αποφάσεις και να διαμορφώσουν τις απόψεις μας σε σχέση με τη δημόσια πολιτική. Το εργαλείο του MARLITER, αναπτύσσει μια διαδραστική διαδικτυακή πύλη, η οποία θα περιλαμβάνει χωρικά δεδομένα για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών χαρτών με δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον, γεωφυσικά χαρακτηριστικά των παράκτιων περιοχών, οικολογικές και αβιωτικές παραμέτρους της ευρύτερης περιοχής, χάρτες προστατευόμενων περιοχών και προβλέψεις για τις μελλοντικές αλλαγές των κλιματικών συνθηκών, καθώς και χάρτες κατανομής των θαλάσσιων απορριμμάτων και των κινήσεων τους.

Η ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, μέσα από την ενημέρωση των πολιτών της και τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους σε πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν καθημερινά θέματα όπως το περιβάλλον και η προστασία του, οι δημόσιες επενδύσεις, οι νέες υπηρεσίες και θέσεις εργασίας, αλλά και η κοινωνική ασφάλιση, θέτοντας τις βάσεις για μια καλύτερη διακυβέρνηση.

Οι εταίροι του MARLITER, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Black Sea NGO Network στη Βάρνα της Βουλγαρίας, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Mare Nostrum στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ερευνητικό Κέντρο Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea of Odessa στην Οδησσό της Ουκρανίας και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Black Sea Eco Academy στο Μπατούμι της Γεωργίας, εργάζονται από κοινού για τη βελτίωση της συνεργασίας στην περιβαλλοντική παρακολούθηση υποστηρίζοντας ότι τα ελεύθερα και αξιόπιστα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον και η πρόσβαση σε αυτά αποτελούν τόσο ισχυρά πλεονοκτήματα όσο και επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση των απειλών και των προκλήσεων που εντοπίζονται στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Βρείτε τo Δελτίο Tύπου εδώ