Άλλο ένα περιστατικό παράνομης αλιείας Εξαβράγχιου καρχαρία παρουσιάζεται ως «Απίστευτη ψαριά!»

Δυστυχώς, πάλι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα δημοσίευμα που εξυμνεί ως «Απίστευτη ψαριά!» την παράνομη αλιεία ενός προστατευόμενου είδους  τον  Εξαβράγχιο ή Εξακαρχαρία Hexanchus griseus (SBL), είδος που συνιστάται προστατευόμενο από την ελληνική νομοθεσία. Τα φαινόμενα αλίευσης Εξαβράγχιων καρχαριών είναι πολύ συχνά στην Ελλάδα και κατά καιρούς μάλιστα έρχονται στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από ιχθυαγορές όπου πωλούνται, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που παρουσιάζονται ως «γαλέοι», άλλο είδος δηλαδή, ή ως «εξαιρετικοί μεζέδες».

Καταγράφοντας συστηματικά τα φαινόμενα αυτά και έχοντας αναπτύξει στενή συνεργασία με αλιείς και αρμόδιες αρχές, πιστεύουμε ότι τις περισσότερες φορές τέτοια περιστατικά και δημοσιεύματα πηγάζουν από την άγνοια που επικρατεί τόσο στους αλιείς, όσο και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ως προς τη νομοθεσία και την αναγνώριση ειδών αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό διεξάγουμε το πρόγραμμα Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ, κατά το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η ευαισθητοποίηση του κοινού από τη μεριά των καταναλωτών, αλλά και η ενδυνάμωση της αλιευτικής κοινότητας και των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της παρεμπίπτουσας αλιείας και την προστασία των ευάλωτων ειδών. Η ανταπόκριση από αυτές τις προσπάθειες είναι θετική, καθώς όλο και περισσότεροι αλιείς ενημερώνονται και απελευθερώνουν όχι μόνο τα είδη που προστατεύονται, αλλά και είδη που είναι ευάλωτα, γιατί κατανοούν ότι δε νοείται ένα υγιές οικοσύστημα χωρίς τους κορυφαίους θηρευτές του όπως είναι οι καρχαρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα αναπτύχθηκε ένας Οδηγός Πολίτηστον οποίο μπορείτε να βρείτε ποια είναι η αρμόδια αρχή που πρέπει να απευθυνθείτε, σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με ένα περιστατικό παράνομης αλιείας, εμπορίας ή επίδειξης ενός προστατευόμενου είδος καρχαρία, βάτου ή θαλάσσιας χελώνας.

Τέλος, με το ίδιο σκεπτικό έχει αναπτυχθεί και ο Οδηγός Αναγνώρισης που απευθύνεται σε αλιείς και λιμενικές αρχές και περιλαμβάνει όλα τα είδη καρχαριών, βάτων και χιμαιρών που βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, δίνοντας πληροφορίες τόσο για την αναγνώρισή τους όσο και για το καθεστώς διατήρησής τους αλλά και προστασίας τους.

Ελπίζουμε στο μέλλον να μη δούμε άλλα τέτοια περιστατικά ούτε και αναδημοσιεύσεις τους με «επαίνους». 

Βρείτε τον Οδηγό Πολίτη εδώ

Βρείτε τον Oδηγό Aναγνώρισης εδώ

Βρείτε το άρθρο από το περιστατικό στην Κέρκυρα εδώ