Υλικό Επικοινωνίας

H καμπάνια στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτο βήμα της αποτελεί η ενημέρωση του κοινού για το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά παρουσιάζοντας πραγματικές εικόνες από τις επιπτώσεις τους στους θαλάσσιους οργανισμούς. Δεύτερο βήμα της καμπάνιας αποτελούν οι προτάσεις για την αντικατάσταση καθημερινών πλαστικών μιας χρήσης και τη μείωση των μικροπλαστικών με στόχο την προώθηση της zero waste πρακτικής.

Παρακάτω θα βρείτε το υλικό επικοινωνίας της καμπάνιας σχετικά με την μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και των μικροπλαστικών, αλλά και πραγματικές εικόνες με τις επιπτώσεις τους στη θαλάσσια ζωή. 

#zeroplastic πρακτικές

             

1 χρόνος #zeroplastic

Φωτογραφική Καμπάνια 2022

Καμπάνια ευαισθητοποίησης 2019 

Καμπάνια ευαισθητοποίησης 2019