Καμπάνια Ευαισθητοποίησης 2019

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης της εκστρατείας #zeroplastic έχει ως στόχο, την ενημέρωση του κοινού για τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων και των μικροπλαστικών στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τον άνθρωπο αλλά και την ευαισθητοποίηση του για την υιοθέτηση πρακτικών μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων και των προϊόντων που περιέχουν μικροπλαστικά.