Καταγγελία της iSea για παράνομη αλίευση Μαυρορινόβατου

Πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μας ένα περιστατικό παράνομης αλίευσης ατόμου του προστατευόμενου είδους Μαυρορινόβατος στη Χίο. Τα απαραίτητα στοιχεία στάλθηκαν στην  iSea από φίλο της οργάνωσης. Το νομικό τμήμα της οργάνωσης ύστερα από επικοινωνία με την αρμόδια λιμενική αρχή απέστειλε την παρακάτω επιστολή με στόχο να προβεί σε όλες  τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες. Ακολουθεί η πλήρης επιστολή.

 

Από: iSea, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Αρ. Πρωτ.: 316

Προς: Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου

Θεσσαλονίκη 24η Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: Καταγγελία αλίευσης προστατευόμενου είδους βάτου

Στις 20/2/2020 υπέπεσε στην αντίληψη μας ανάρτηση χρήστη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (συγκεκριμένα στο Facebook), η οποία αφορούσε στην αλίευση προστατευόμενου είδους βάτου. Πρόκειται για το είδος Rhinobatos cemiculus (RBC) (Μαυρορινόβατος), το οποίο αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο είδος βάτου από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και το οποίο απαγορεύεται να αλιεύεται, να διατηρείται επί σκάφους, να πωλείται ή να εκτίθεται προς πώληση (βλ. Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2015/2102 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (γενική επιτροπή αλιείας για τη Μεσόγειο, τη σύμβαση της Βαρκελώνης «για την προστασία της Μεσογείου από την ρύπανση» και συγκεκριμένα Πρωτόκολλο II σχετικά με τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο»).

Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε από το δημόσιο προφίλ του χρήστη «Εστιατόριο Λιμανάκι Θαλασσινά» με αναφερόμενη τοποθεσία τη Χίο. Στο προφίλ του χρήστη αναφέρεται η τοποθεσία του εστιατορίου (Βολισσός Χίου) και το όνομα του ιδιοκτήτη. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο συγκεκριμένο προφίλ σε συνδυασμό με την αναρτημένη φωτογραφία δεν αφήνουν καμία απολύτως αμφιβολία για την ταυτότητα του προσώπου του παραβάτη.

Δεδομένου ότι η δημόσια ανάρτηση στο Facebook συνιστά σύμφωνα με τα ελληνικά δικαστήρια παραδεκτό αποδεικτικό μέσο και οι πληροφορίες που αναρτώνται από τον χρήστη σε δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν συνιστούν προσωπικό δεδομένο και δεν εμπίπτουν ούτε στις προστατευτικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού «για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» 2018/1725, ούτε σε αυτές του Ν. 2472/1997 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων» καλούμε την υπηρεσία όπως προχωρήσει σε άμεση διερεύνηση του περιστατικού, εντοπίσει τον παραβάτη και επιβάλει το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Η iSea ως οργάνωση παραμένει στη διάθεση της υπηρεσίας σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή αρωγή κριθεί απαραίτητη για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού, καθώς αφορά σε ένα σπάνιο και απειλούμενο είδος, για το οποίο έχει υπάρξει πολλάκις σχετική ενημέρωση μέσω των αρμόδιων λιμεναρχείων, αλιευτικών συλλόγων και λοιπών φορέων. Κατά συνέπεια, ενημερώνουμε εγγράφως, με την παρούσα επιστολή, την Υπηρεσία σας, η οποία είναι αρμόδια, για κάθε νόμιμη ενέργεια, σχετικά με το ως άνω καταγγελλόμενο περιστατικό.

Η υπεύθυνη του νομικού τμήματος της iSea

Βασιλική Οικονόμου

Βρείτε την επιστολή εδώ