Κοινή Δήλωση 293 Οργανώσεων για το νέο Νομοσχέδιο της Κοινωνίας των Πολιτών

Το νέο νομοσχεδίου που εισάγει το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και τον Εθελοντισμό βρήκε την Κοινωνία των Πολιτών σύσσωμη να διεκδικεί ένα ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποβλέπει στην ενδυνάμωση του χώρου.Το παρόν νομοσχέδιο όχι μόνο δεν δίνει κίνητρα σε ανθρώπους επαγγελματικά να ασχοληθούν με τον ζωτικό αυτό για την κοινωνία μας χώρο και να εμπλουτίσουν την προσφορά του, αλλά αντιθέτως προάγει την εμπλοκή μόνο όσων έχουν την οικονομική ευχέρεια και τον ελεύθερο χρόνο να το κάνουν. Επιπλέον, θέτει εμπόδια σε βασικές παραμέτρους του χώρου, όπως αυτή της εθελοντικής προσφοράς, χωρίς να θέτει κανένα ουσιαστικό πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία και διαφάνεια των ΟΚοιΠ.

Βρείτε την Κοινή Δήλωση των Οργανώσεων εδώ.

Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.