Κοινό Δελτίου Τύπου για το πρόσφατο ατυχές περιστατικό σύλληψης και εκφόρτωσης 9 διαβολόψαρων στην Τυνησία

Τυνησία, 8 Απριλίου 2019

Ένα νέο ατυχές περιστατικό συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λιμένα Port De Peche Kelibia, στην Τυνησία, όπου 9 διαβολόψαρα (Mobula mobular) εκφορτώθηκαν. Τα σαλάχια πιάστηκαν ως παρεμπίπτον αλίευμα από γρι-γρι και στη συνέχεια εκφορτώθηκαν και πωλήθηκαν.

 

 

Τα διαβολόψαρα, ή αλλιώς ο «κερατάς» Mobula mobular (Bonnaterre, 1788), είναι από τα πιο χαρισματικά ζώα των θαλασσών.  Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως πρόκειται για ένα κοσμοπολίτικο είδος που ο Μεσογειακός πληθυσμός του έχει υποστεί σημαντική μείωση, της τάξης του 50%, τα τελευταία  60 χρόνια, κυρίως ως αποτέλεσμα της παρεμπίπτουσας αλιείας, αλλά και στοχευμένης αλιείας μικρής κλίμακας από Παλαιστίνιους αλιείς.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση προστασίας και διατήρησης του είδους, καθώς παρόμοια γεγονότα τυχαίων συλλήψεων θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ανάπτυξη παράνομης αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να απειλήσει άμεσα την επιβίωση του διαβολόψαρου, ενός είδους που παρουσιάζει χαμηλό αναπαραγωγικό ρυθμό, μεγάλη διάρκεια ζωής και πραγματοποιεί μεγάλες μεταναστεύσεις.

Αν και σημαντικός αριθμός διεθνών μέτρων και δεσμεύσεων στη Μεσόγειο στοχεύουν στην προστασία των καρχαριών και των σαλαχιών, η εφαρμογή τους παραμένει ανεπαρκής. Καλούμε το κράτος της Τυνησίας να θεσμοθετήσει εθνικά μέτρα προστασίας τόσο για τα διαβολόψαρα, όσο και για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Σύστασης της GFCM/36/2012/3 και να διασφαλίσει την εφαρμογή όλων των υφισταμένων μέτρων που δεν έχουν ακόμη επιβληθεί αποτελεσματικά, ώστε να συμβάλλει στη διατήρηση και προστασία των ειδών. Επιπλέον, παροτρύνουμε όλες τις μεσογειακές χώρες να συνεργαστούν και να υιοθετήσουν κοινά μέτρα προστασίας. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση των αλιέων, καθώς και όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα κράτη σχετικά με την αξία και τη σημαντικότητα τέτοιων θαλάσσιων οργανισμών, τα οποία αποτελούν εμβληματικά είδη για τη προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της  Μεσογείου.

Ελληνική Έκδοση

English Version

French Version

Arabic Version


Σχετικές νομοθεσίες για την προστασία των διαβολόψαρων στη Μεσόγειο


Διεθνής: Σύμβαση για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών άγριων ζώων, CITES (Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

Μεσογειακή: Παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου SPA / BD της σύμβασης της Βαρκελώνης, GFCM / 36/2012/3 ενημερωμένη τροποποίηση GFCM / 42/2018/2

ΕΕ: Κανονισμός (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου

Κροατία: Νόμος των Φυσικών Φόρων 2006

Ελλάδα: ΠΔ 67/1981

Ισραήλ: προστατεύεται από το 2005

Μάλτα: Μάλτα Sch. VI

Τουρκία: Αλιευτική Νομοθεσία αριθ. 1380


Για περισσότερες πληροφορίες


iSea, Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Διατήρηση των Υδατικών Οικοσυστημάτων, Ελλάδα, [email protected], 2313 090696

Shark Trust, Non-governmental organization working to safeguard the future of sharks & rays through science, education, influence and action. [email protected]

WWF Mediterranean Marine Initiative, [email protected], [email protected]

WWF Mediterranean, Tunisia, [email protected]

Tethys Research Institute, Italy Research Institute, Italy, [email protected]

SUBMON, Marine Environmental Services, Catalonia, Spain, [email protected]

Marine biology in Libya, Non-governmental organization, Libya, [email protected]

Sharks in Israel, NGO for the conservation of sharks and rays in Israel and the Mediterranean Sea, Israel, [email protected]

Ente Fauna Marina Mediterranea, Non-governmental organization, Research and conservation of marine biodiversity, Italy, [email protected]

Ailerons, France, [email protected]

CatSharks, Non-governmental organisation for the study and conservation of elasmobranchs and its ecosystems, Spain. [email protected]

Marine and Environemntal Resaerch Lab Ltd. (MER Lab), Cyprus, [email protected]

Albanian Center for Environmental Protection and Sustainable Development, Albania, [email protected]

Faculty of Marine Sciences and Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey, [email protected]