Νέα έρευνα της iSea σχετικά με την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα κητώδη

Στο πλαίσιο της έρευνας συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά 1.157 ερωτηματολόγια από δημοτικά σχολεία σε 25 ελληνικές πόλεις με στόχο να μελετηθεί η γνώση και η στάση των μαθητών σχετικά με τα δελφίνια και τις φάλαινες.

Με βάση την ανάλυση και τα κενά γνώσης που εντοπίστηκαν, γίνονται προτάσεις για την επέκταση της θεματολογίας στο πρόγραμμα σπουδών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και για μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο εδώ.

Η έρευνα αποτελεί μια συνεργασία της iSea με το Tethys Research Institute και το Τεχνoλoγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, ενώ χρηματοδοτήθηκε από το Tethys Research Institute με την υποστήριξη της OceanCare και του RAC/SPA. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη WWF για τη συμβολή της σε Αθήνα και Κρήτη.