Νέα επιστημονική δημοσίευση: Η Επιστήμη των Πολιτών και η μελέτη των βιολογικών εισβολών

Νέα επιστημονική δημοσίευση στο πλαίσιο του προγράμματος μας Σε ξενίζει…μοιράσουτο μαζί μας!!!

Σε αυτή τη νέα δουλειά, σε συνεργασία με επιστήμονες από όλη τη Μεσόγειο, αναλύουμε τη λειτουργία του προγράμματος επιστήμης των πολιτών, τα ευρήματα από τη συλλογή των παρατηρήσεων και συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με αυτά του Ελληνικού Δικτύου για τα Υδρόβια Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΕΛΝΑΙΣ) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Αλλόχθονα Είδη (EASIN). Στόχος μας ήταν η ανάδειξη της επιστήμης των πολιτών ως σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη των βιολογικών εισβολών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους πολίτες-επιστήμονες για τη σημαντική συμβολή και τη δέσμευσή τους στο πρόγραμμα και τους συνεργάτες μας που βοήθησαν να αυξήσουμε τη σημασία του έργου μας.

Μπορείτε να βρείτε τη πλήρη δημοσίευση εδώ: https://rdcu.be/bPTDQ