Νέο περιστατικό παράνομης αλίευσης καρχαρία

Ακόμα ένα περιστατικό παράνομης αλίευσης προστατευόμενου είδους ελασμοβράγχιου έπεσε στην αντίληψή μας μετά από την κοινοποίηση στο γκρουπ του προγράμματος Σε ξενίζει; Μοιράσου το μαζί μας!!! από φίλο της iSea σχετικού άρθρου που δημοσιεύτηκε στην ενημερωτικής ιστοσελίδα viannitika.gr To άρθρο (που έχει κατέβει από την ιστοσελίδα) περιείχε φωτογραφίες από αλιέα της περιοχής της Άρβης του Δήμου Βιάννου με το προστατευόμενο είδος Isurus oxyrinchus (SMA), Ρυγχοκαρχαρίας και έφερε το τίτλο «”Τρομακτική” πλην… νόστιμη ψαριά».

Το άρθρο έρχεται να προστεθεί στην προ ημερών καταγγελία της iSea σχετικά με τη παράνομη αλίευση είδους ρινόβατου στη Χίο. Το περιστατικό της Χίου ανέλαβε το αρμόδιο Λιμεναρχείο και επιβλήθηκαν οι νόμιμες κυρώσεις στον αλιέα. Η iSea προχώρησε σε καταγγελία του νέου περιστατικού στο λιμεναρχείο Ηρακλείου που μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Από: Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
Προς: Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου
Θέμα: Aλίευση προστατευόμενου είδους καρχαριοειδούς

Στις 8/3/2020 υπέπεσε στην αντίληψη μας δημοσίευμα της ενημερωτικής ιστοσελίδας viannitika.gr (ημερομηνία δημοσίευσης 6/3/2020), το οποίο αφορούσε σε αλίευση προστατευόμενου είδους καρχαριοειδούς. Το δημοσίευμα συνοδευόταν από αντίστοιχες φωτογραφίες του αλιέα που επιδείκνυε το προστατευμένο είδος ως σαν τρόπαιο. Πρόκειται για το είδος Isurus oxyrinchus (SMA), Ρυγχοκαρχαρίας, προστατευόμενο από την ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 510/2012 ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον τίτλο «Πρωτόκολλο για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλότητα στην Μεσόγειο», το είδος αυτό προστατεύεται και απαγορεύεται να αλιεύεται, να διατηρείται επί σκάφους, να πωλείται ή να τίθεται προς πώληση. Ακόμη το προαναφερθέν είδος καρχαρία προστατεύεται από την Σύμβαση της Βέρνης του 1979 για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Άγριας Φύσης και των Φυσικών Οικοτόπων, όπως και από την υπ’ αριθμόν GFCM/36/2012/3 Σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, οργανισμού υπό την σκέπη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε). Επιπρόσθετα, η προστασία του παραπάνω είδους κατοχυρώνεται και στον Κανονισμό ΕΕ 1241/2019 σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ο οποίος ως Ευρωπαϊκός Κανονισμός τυγχάνει ευθείας και άμεσης εφαρμογής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά συνέπεια και στην Ελλάδα, κατά το άρθρο 288 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω ανάρτηση πραγματοποιήθηκε στις 6/3/2020, όπως προαναφέρθηκε, στην ιστοσελίδα viannitika.gr, και φέρει τον τίτλο «”Τρομακτική” πλην… νόστιμη ψαριά» και αναδημοσιεύτηκε από μια σειρά ιστοσελίδων. Στο δημοσίευμα αναφέρονται ρητώς το όνομα του συντάκτη της ανάρτησης αυτής και του φωτογράφου. Από τις φωτογραφίες δε προκύπτει πως ο απεικονιζόμενος αλιέας αλίευσε, εκφόρτωσε και εξέθεσε (πιθανώς) προς πώληση το προστατευόμενο είδος, ενέργειες που συνιστούν παραβίαση των ως άνω διεθνών συμβάσεων και ενωσιακών διατάξεων. Ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αλιέας τέλεσε την πράξη αυτή στην περιοχή της Άρβης του Δήμου Βιάννου.

Δεδομένου ότι η δημόσια ανάρτηση στο διαδίκτυο συνιστά σύμφωνα με τα ελληνικά δικαστήρια παραδεκτό αποδεικτικό μέσο και οι πληροφορίες που αναρτώνται δημόσια σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, με την συναίνεση του φωτογραφιζόμενου, δεν συνιστούν παράνομη ενέργεια, μήτε παράνομο αποδεικτικό μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 2472/1997 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων», και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν απόφαση 66/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καλούμε την υπηρεσία σας όπως προχωρήσει σε άμεση διερεύνηση του περιστατικού, εντοπίσει τον παραβάτη αλιέα και επιβάλει το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία.

Ταυτόχρονα σας καλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ώστε να αποσύρουν πάραυτα το εν λόγω δημοσίευμα, στο οποίο ο συντάκτης του φαίνεται να διατείνεται «για την νοστιμιά» ενός ψαριού, αγνοώντας παντελώς ότι επρόκειτο για προστατευόμενο είδος καρχαρία! Αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά «… όπως τονίζουν άνθρωποι που γνωρίζουν για το συγκεκριμένο είδος, κάνουν λόγο για ένα πεντανόστιμο ψάρι, το οποίο δεν βγαίνει στις παραλίες και δεν αποτελεί κίνδυνο».

Η iSea ως οργάνωση παραμένει στη διάθεση της υπηρεσίας σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή αρωγή κριθεί απαραίτητη για την διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού, καθώς αφορά σε ένα σπάνιο και απειλούμενο είδος, για το οποίο έχει υπάρξει πολλάκις σχετική ενημέρωση μέσω των αρμόδιων λιμεναρχείων, αλιευτικών συλλόγων και λοιπών φορέων. Κατά συνέπεια, ενημερώνουμε εγγράφως, με την παρούσα, την Υπηρεσία σας, η οποία είναι αρμόδια, για κάθε νόμιμη ενέργεια, σχετικά με το ως άνω καταγγελλόμενο περιστατικό.

Συνημμένο θα βρείτε αντίγραφο του δημοσιεύματος, καθώς και τον υπερσύνδεσμο που «οδηγεί» στο εν λόγω δημοσίευμα.

Θεσσαλονίκη, 9/3/2020,

Η υπεύθυνη του νομικού τμήματος της iSea,

Βασιλική Οικονόμου

Βρείτε την επιστολή εδώ