Οι χονδριχθύες των ελληνικών θαλασσών

Καρχαρίες

Heptranchias perlo (HXT), Επταβράγχιος ή Επτακαρχαρίας

Hexanchus griseus (SBL), Εξαβράγχιος ή Εξακαρχαρίας

Hexanchus nakamurai (HXN), Μεγαλόματος εξαβράγχιος

Carcharias taurus (CCT), Ταυροκαρχαρίας

Odontaspis ferox (LOO), Αγριοκαρχαρίας

Carcharodon carcharias (WSH), Λευκός Καρχαρίας

Isurus oxyrinchus (SMA), Ρυγχοκαρχαρίας

Lamna nasus (POR), Λάμια

Cetorhinus maximus (BSK), Σαπουνάς ή Καρχαρίας Προσκυνητής

Alopias superciliosus (BTH), Αλόπιας ο μεγαλόματος

Alopias vulpinus (ALV), Αλεπού ή Αλεπόσκυλος

Galeus melastomus (SHO), Μελανόσκυλος ή Μελανόστομος

Scyliorhinus canicula (SYC), Σκυλοψαράκι

Scyliorhinus stellaris (SYT), Γατοψαράκι

Mustelus asterias (SDS), Αστρογαλέος

Mustelus mustelus (SMD), Γκριζογαλέος

Mustelus punctulatus (MPT), Στικτογαλέος

Galeorhinus galeus (GAG), Γαλέος Δροσίτης ή Σκυλογαλέος

Carcharhinus brevipinna (CCB), Βραχύπτερος Καρχαρίνος

Carcharhinus plumbeus (CCP), Σταχτοκαρχαρίας

Prionace glauca (BSH), Γλαυκός ή Μπλέ Καρχαρίας

Rhizoprionodon acutus (RHA), Πριονοδοντοκαρχαρίας

Sphyrna zygaena (SPZ), Ζύγαινα

Dalatias licha (SCK), Σκυμνοσκυλόψαρο

Etmopterus spinax (ETX), Μαυροαγκαθίτης

Somniosus rostratus (SOR), Λαίμαργος

Oxynotus centrina (OXY), Οξύνωτος

Centrophorus cf. uyato (CPU)

Squalus acanthias (DGS), Κεντρόνι

Squalus blainville (QUB), Γκριζοκεντρόνι

Echinorhinus brucus (SHB), Αχινοσκυλόψαρο

Squatina aculeata (SUA), Ακανθορίνα

Squatina oculata (SUT), Ματορίνα

Squatina squatina (AGN), Αγγελοκαρχαρίας ή Ρίνα

Βάτοι

Tetronarce nobiliana (TTO), Μαυρομουδιάστρα

Torpedo marmorata (TTR), Μαρμαρομουδιάστρα

Torpedo torpedo (TTV), Ματομουδιάστρα

Rhinobatos rhinobatos (RBX), Ρινόβατος

Glaucostegus cemiculus (RBC), Μαυρορινόβατος

Dipturus batis (RJB), Γκριζόβατος

Dipturus oxyrinchus (RJO), Νόνα

Leucoraja circularis (RJI), Στρογγυλόβατος

Leucoraja fullonica (RJF), Ακανθόβατος

Leucoraja melitensis (JAM), Βάτος Μάλτας

Leucoraja naevus (RJN), Ψηφιδόβατος

Raja asterias (JRS), Αστρόβατος

Raja brachyura (RJH), Ξανθόβατος

Raja clavata (RJC), Καλκανόβατος

Raja miraletus (JAI), Ματόβατος

Raja montagui (RJM), Κηλιδόβατος

Raja polystigma (JAY), Στικτόβατος

Raja radula (JAR), Τραχύβατος

Raja undulata (RJU), Κυματόβατος

Rostroraja alba (RJA), Λευκόβατος

Bathytoshia lata, Τρυγόνα

Dasyatis marmorata

Dasyatis pastinaca (JDP), Βατοτρυγόνα

Dasyatis tortonesei, Μούντριζα

Pteroplatytrygon violacea (PLS), Γλαυκοτρυγόνα

Gymnura altavela (RGL), Πλατυσέλαχο

Aetomylaeus bovinus (MPO), Ρυγχαετόψαρο

Myliobatis anquila (MYL), Αετόψαρο

Rhinoptera marginata (MRM), Ριναετόψαρο

Mobula mobular (RMM), Διαβολόψαρο

Χίμαιρες

Chimaera monstrosa (CMO), Χίμαιρα