Οι καρχαρίες των ελληνικών θαλασσών

Οι καρχαρίες αποτελούν οργανισμούς ιδιαίτερης σημασίας όντας ανώτεροι θηρευτές και ακρογωνιαίοι λίθοι της δομής και της ισορροπίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Είναι από τους αρχαιότερους οργανισμούς των θαλασσών με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη νοημοσύνη και κοινωνική δομή. Δυστυχώς μέχρι σήμερα αποτελούν το πλέον παρεξηγημένο θαλάσσιο είδος, κυρίως λόγω αβάσιμων και αντιεπιστημονικών στερεοτύπων κινηματογραφικών ταινιών και αφηγήσεων στα μέσα ενημέρωσης στα οποία παρουσιάζονται ως «άμυαλοι και αδυσώπητοι θηρευτές». Η αντίληψη του κοινού, σε συνδυασμό με τα βιολογικά χαρακτηριστικά τους (πολύ χαμηλούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς; 2-4 μικρά ανα έτος, εκτεταμένη διάρκεια ζωής) και τις σοβαρότατες απειλές που αντιμετωπίζουν, εξαιτίας της αλιείας, της ρύπανσης και της υποβάθμισης των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, έχουν οδηγήσει σε τεράστια μείωση των πληθυσμών τους παγκοσμίως. Στην πρόσφατη έκθεση του, ο IUCN συμπεραίνει ότι περισσότερο από το 50% των καρχαριών της Μεσογείου κινδυνεύουν με κατάρρευσή του πληθυσμού τους, χαρακτηρίζοντας τη Μεσόγειο ως το πιο επικίνδυνο μέρος στο κόσμο για καρχαρίες.

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν σημαντική βιοποικιλότητα καρχαριών με τουλάχιστον 36 είδη να έχουν καταγραφεί έως σήμερα. Από αυτά τα 17 είδη προστατεύονται με βάση την Εθνική Νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, ενώ με βάση την πρόσφατη έκθεση του IUCN, 24 κυνδινεύουν με εξαφάνιση κυρίως λόγω της μη στοχευμένης αλιείας τους. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για όλα τα είδη καρχαριών που εντοπίζονται στην Ελλάδα.

Alopias superciliosus (BTH), Αλόπιας ο μεγαλόματος

Alopias vulpinus (ALV), Αλεπού ή Αλεπόσκυλος

Carcharhinus brevipinna (CCB), Βραχύπτερος Καρχαρίνος

Carcharhinus plumbeus (CCP), Σταχτοκαρχαρίας

Carcharias taurus (CCT), Ταυροκαρχαρίας

Carcharodon carcharias (WSH), Λευκός Καρχαρίας

Centrophorus cf. uyato (CPU)

Cetorhinus maximus (BSK), Σαπουνάς ή Καρχαρίας Προσκυνητής

Dalatias licha (SCK), Σκυμνοσκυλόψαρο

Echinorhinus brucus (SHB), Αχινοσκυλόψαρο

Etmopterus spinax (ETX), Μαυροαγκαθίτης

Galeorhinus galeus (GAG), Γαλέος Δροσίτης ή Σκυλογαλέος

Galeus melastomus (SHO), Μελανόσκυλος ή Μελανόστομος

Heptranchias perlo (HXT), Επταβράγχιος ή Επτακαρχαρίας

Hexanchus griseus (SBL), Εξαβράγχιος ή Εξακαρχαρίας

Hexanchus nakamurai (HXN), Μεγαλόματος εξαβράγχιος

Isurus oxyrinchus (SMA), Ρυγχοκαρχαρίας

Lamna nasus (POR), Λάμια

Mustelus asterias (SDS), Αστρογαλέος

Mustelus mustelus (SMD), Γκριζογαλέος

Mustelus punctulatus (MPT), Στικτογαλέος

Odontaspis ferox (LOO), Αγριοκαρχαρίας

Oxynotus centrina (OXY), Οξύνωτος

Prionace glauca (BSH), Γλαυκός ή Μπλέ Καρχαρίας

Rhizoprionodon acutus (RHA), Πριονοδοντοκαρχαρίας

Scyliorhinus canicula (SYC), Σκυλοψαράκι

Scyliorhinus stellaris (SYT), Γατοψαράκι

Somniosus rostratus (SOR), Λαίμαργος

Sphyrna tubes (SPQ), Μικροζύγαινα

Sphyrna zygaena (SPZ), Ζύγαινα

Squalus acanthias (DGS), Κεντρόνι

Squalus blainville (QUB), Γκριζοκεντρόνι

Squatina aculeata (SUA), Ακανθορίνα

Squatina oculata (SUT), Ματορίνα

Squatina squatina (AGN), Αγγελοκαρχαρίας ή Ρίνα