Παγκόσμια έρευνα για τα κητώδη και την αντίληψη του κοινού

Μόλις δημοσιεύτηκε η νέα παγκόσμια έρευνα σχετικά με την αντίληψη του κοινού για τα κητώδη (δελφίνια και φάλαινες). Στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι αντιλήψεις, αλλά και η επίδραση της κουλτούρας και της ιστορίας στον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται τα κητώδη, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγκριση μεταξύ χωρών που συνεχίζουν τη φαλαινοθηρία και την εκμετάλλευση δελφινιών και αυτών που εναντιώνονται σε αυτή την πρακτική.

 

Στη μελέτη γίνεται προσπάθεια να δοθούν μελλοντικές κατευθύνσεις για καμπάνιες επικοινωνίας, αλλά και προσπάθειες προστασίας των κητωδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν 5.222 απαντήσεις από 107 σε ένα ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε και μεταφράστηκε 12 διαφορετικές γλώσσες. Στην έρευνα συμμετείχαν 14 ερευνητές από 10 ερευνητικούς φορείς υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος COST Action IS1403 “Oceans Past Platform και με χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου FCSH–NOVA της Λισαβόνας και της iSea.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη δημοσίευση εδώ