Πράσινα Νερά

ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΕΡΑ: Δίκτυο για την ζωή στη θάλασσα

Η Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη θέτει έναν υγιή ωκεανό στον πυρήνα του παγκόσμιου προγράμματος αειφόρου ανάπτυξης και ορίζει στόχους για την αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης. Η εξασφάλιση της ισορροπίας στη φύση και της ταυτόχρονης βιώσιμης ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων αυτών παραμένει βασική προϋπόθεση. Πολλές φορές όμως οι σχέσεις αυτές παραμένουν τεταμένες. Για να εξαλείψουμε τις δυσκολίες για την επίτευξή της βιώσιμης ανάπτυξης, χρειαζόμαστε γνώση και ενότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίκτυο ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΕΡΑ στοχεύει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των εθελοντών και των οργανώσεων που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω συνεργασιών και δικτύωσης των οργανώσεων.

Η Θεσσαλονίκη των «Πράσινων Νερών»

Όπως πολλές παραλιμενικές πόλεις σε όλο τον κόσμο, η Θεσσαλονίκη έχει επενδύσει και στοχεύει στην ενδυνάμωση της θαλάσσιας κληρονομιάς και τις πλούσιας ιστορίας της, πολλές φορές όμως οι σχέσεις των πολιτών της με το θαλάσσιο περιβάλλον δεν είναι αρμονικές.

Συχνά τίθενται θέματα ανθρώπινης παρέμβασης σε βάρος του περιβάλλοντος (π.χ. ανθρώπινα απορρίμματα, ηχορύπανση σε υδροβιότοπους).

Επιπλέον, συχνά η θάλασσα γίνεται πεδίο ατυχημάτων γιατί δεν τηρούνται κανόνες ασφαλείας στο νερό. Τα «Πράσινα Νερά» γεννήθηκαν με το όραμα της δημιουργίας ενός δικτύου που έχει ως πρώτο πυλώνα την υιοθέτηση των αρχών που διέπουν τους στόχους βιωσιμότητας και της ευημερίας των πολιτών που ζούνε στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου.

Βασικοί στόχοι του δικτύου
1. Η οργάνωση δράσεων που σχετίζονται με την:

 2. Η ενδυνάμωση του ρόλου των εθελοντών και των φορέων που σχετίζονται με τη θάλασσα μέσω της:
Μέλη του δικτύου

 

 

 

Το έργο Πράσινα Νερά – Δίκτυο για την αειφορική ανάπτυξη θαλάσσιας δραστηριότητας υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και εταίρο την iSea – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.