Πρόγραμμα Incubator του Higgs

 Η αίτηση μας για το πρόγραμμα Incubator του Higgs (Ίδρυμα Νιάρχος) έγινε δεκτή μεταξύ 26 αιτήσεων.

Δύο μέλη μας θα εκπαιδευτούν σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα σχετικά με Μ.Κ.Ο.

Η αίτηση μας για το πρόγραμμα Incubator του Higgs (Ίδρυμα Νιάρχος) έγινε δεκτή μεταξύ 26 αιτήσεων.

Δύο μέλη μας θα εκπαιδευτούν σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα σχετικά με Μ.Κ.Ο.

 

Συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν για αυτή την προσπάθεια.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: http://higgs3.org/incubator/