Πρόσκληση σε υποβολή προσφορών για τη σχεδίαση και κατασκευή 3 ομοιωμάτων

H iSea στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμμαχία για συμβίωση II» που χρηματοδοτείται από το μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου, προσκαλεί σε υποβολή προσφορών για τη σχεδίαση και κατασκευή τριών ομοιωμάτων, ενός καρχαρία, ενός σαλαχιού και μίας θαλάσσιας χελώνας. Τα ομοιώματα θα χρησιμοποιηθούν σε σεμινάρια, στα οποία θα γίνει επίδειξη τεχνικών απελευθέρωσης από αλιευτικά εργαλεία.

Προδιαγραφές κατασκευής:

α) Έναν καρχαρία του είδους γλαυκοκαρχαρία συνολικού μήκους 150 εκ.,

β) Ένα σαλάχι του είδους βατοτρυγόνα, συνολικού μήκους 125 εκ.,

γ) Μία χελώνα του είδους καρέτα καρέτα, συνολικού μήκους 150 εκ.,

Σε σχέση με τα υλικά κατασκευής, προκρίνονται υλικά που προσομοιάζουν όσο το δυνατό περισσότερο σε ζωντανό ζώο (π.χ. σιλικόνη, καουτσούκ, αφρολέξ, πλαστικό).

Χρόνος παράδοσης: έως 31 Ιανουαρίου 2020

Τόπος παράδοσης: στα γραφεία της iSea στη Θεσσαλονίκη, οδός Κρήτης 12, ΤΚ 54645

Προϋπολογισμός: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€). Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή, η σχεδίαση, το κόστος των υλικών και ο Φ.Π.Α.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για τη σχεδίαση και κατασκευή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλονέγγραφη προσφορά στο email:info@isea.com.gr

Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις. Η iSea διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της, καθώς και να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο.