Στην οικογένεια του Αngel Shark Project και η Ελλάδα!

Τα τελευταία τρία χρόνια, η iSea έχει κάνει μια σειρά από ενέργειες που έχουν ως βασικό σκοπό την προστασία αυτού του είδους τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Ελλάδα. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν: τη συμβολή της στη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στη Μεσόγειο αλλά και του Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη, την ενεργή αναζήτηση και συλλογή δεδομένων που αφορούν την εμφάνιση αγγελοκαρχαριών, και την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής και οικολογίας του είδους στην Ελλάδα καθώς και την ευαοσθητοποίηση των αλιέων και την βελτιστοποίηση της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Ως συνέχεια αυτών των προσπαθειών, ανακοινώνεται το Αngel Shark Project: Greece, μια συνεργατική πρωτοβουλία της iSea και της Shark Trust, του Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), του Zoological Research Museum Alexander Koenig (ZFMK) και του Zoological Society of London (ZSL), που έχει σαν στόχο τη διερεύνηση της σημασίας του Αιγαίου για τα τρία είδη αγγελοκαρχαριών που διαβιούν σε αυτό καθώς και τη συνολική βελτίωση της προστασία τους στις Ελληνικές θάλασσες. Το Αngel Shark Project: Greece θα λειτουργήσει στην Ελλάδα ως μια ομπρέλα προγραμμάτων που θα υλοποιούνται από διαφορετικούς εταίρους και χρηματοδότες αλλά που θα έχουν ως κοινό σκοπό την προστασία των αγγελοκαρχαριών που βρίσκονται στη χώρα μας.

Βρες το πλήρες δελτίο τύπου εδώ

Βρες περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ