Συμβουλευτικό υλικό ελασμοβράγχιων για αλιείς

Σε συνεργασία με την iSea στην Ελλάδα και την MER Lab στην Κύπρο, η Shark Trust έχει δημιουργήσει συμβουλευτικό υλικό για τους επαγγελματίες αλιείς με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση της επαγγελματικής αλιείας και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Το υλικό παρουσιάζει με απλοποιημένο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία για το καθεστώς προστασίας των καρχαριών,των σαλαχιών και των βάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.
Παρακάτω σας παραθέτουμε 20 συμβουλευτικούς οδηγούς για επαγγελματίες αλιείς και 3 οδηγούς με καλές πρακτικές.