Συμμετοχή στη διαβούλευση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το σχέδιο νόμου με τίτλο “Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις”

Η iSea συμμετείχε στη διαβούλευση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το σχέδιο νόμου “Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις”.

Ως γενική παρατήρηση σημειώνουμε ότι το παρόν νομοσχέδιοδεν έχει μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ότι αφορά το νησιωτικό και θαλάσσιο χώρο, καθώς από αυτό απουσιάζουν αναφορές σε οδηγίες και στρατηγικές που αφορούν τη βιώσιμη και γαλάζια ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το σχέδιο νόμου δεν λαμβάνει υπόψη ούτε εναρμονίζεται με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επομένως, παραθέτουμε σχόλια στα Άρθρα 2, 6, 9 και 19 και θεωρούμε σημαντικό να γίνουν αλλαγές που θα ενσωματώνουν τους στόχους της αειφόρου και γαλάζιας ανάπτυξης.

Βρείτε τα σχόλιά μας για τη διαβούλευση εδώ.