Συνεργασία της iSea με το πρόγραμμα CIGESMed

iSea ανακοινώνει την συνεργασία της με το πρόγραμμα CIGESMed στο πλαίσιο του καταδυτικού της προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος CIGESMED είναι η κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων και της λειτουργίας του οικοσυστήματος ώστε να οριστεί και να υποστηριχθεί η έννοια της «Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης» (ΚΠΚ) στη Μεσόγειο Θάλασσα, μέσα από τη μελέτη των κοραλλιγενών οικοτόπων. 

To πρόγραμμα ‘CIGESMED αφορά τόσο ερευνητές όσο και δύτες, πολίτες-επιστήμονες’ που θέλουν να συνεισφέρουν ενεργά στην εξερεύνηση και προστασία των κοραλλιγενών οικοτόπων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα. 

Για περισσότερα για την έρευνα πολιτών πατήστε εδώ