Συνοπτική Παρουσίαση Έργου Παράκτιων Καθαρισμών 2016-2019