Σχέδιο Δράσης για την προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Μεσόγειο

Η Shark Trust σε συνεργασία με μια σειρά οργανισμών από το Δίκτυο Διατήρησης Αγγελοκαρχαριών*,τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), τη Σύμβαση για τη Διατήρηση Αποδημητικών Ειδών Άγριων Ζώων (CMS) και το Ειδικό  κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας Προστατευόμενων Περιοχών (SPA / RAC),  ανέπτυξαν Σχέδιο Δράσης στη Μεσόγειο για τους αγγελοκαρχαρίες.

Η Μεσόγειος αποτελεί περιοχή μεγάλης επικινδυνότητας για τους χονδριχθείς  γενικότερα (καρχαρίες, σαλάχια, βάτοι και χίμαιρες), γεγονός που την καθιστά περιοχή προτεραιότητας για την προστασία και τη διατήρηση τους. Από τα 73 είδη χονδριχθύων της Μεσογείου, βάσει του IUCN, το 50% των σαλαχιών και το 54% των καρχαριών αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης.

Και τα τρία είδη αγγελοκαρχαρία που υπάρχουν στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα απειλούνται. Το σχέδιο δράσης που αναπτύχθηκε ορίζει το πλαίσιο για την προστασία των αγγελοκαρχαριών σε μεσογειακό επίπεδο που πρόκειται μακροπρόθεσμα να αποκαταστήσει τους πληθυσμούς των υπέροχων και σπάνιων αυτών ειδών.

Οι τρεις στόχοι που έχουν τεθεί για να δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές επίτευξης του σχεδίου είναι οι παρακάτω και έχουν άμεση σχέση με τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη:

Στόχος 1 -  Εξάλειψη περιστατικών θανάτου ατόμων του είδους λόγω αλιείας 

Στόχος 2 - Εύρεση και προστασία οικοτόπων αγγελοκαρχαρία.

Στόχος 3 - Δημιουργία, επιβολή και εφαρμογή σχετικού νομοθετικού πλαισίου σε κρατικό επίπεδο. 

Η iSea συνείσφερε και συμμετείχε στην παραγωγή του Σχεδίου Δράσης, καθώς είναι μέλος του Δικτύου Διατήρησης Αγγελοκαρχαριών

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Μεσόγειο, υπάρχουν 3 από τα 22 αναγνωρισμένα είδη αγγελοκαρχαρία, η Ρίνα, η Ματόρινα και η Ακανθορίνα.

Μπορείτε να διαβάσετε το Σχέδιο Δράσης εδώ!

Μπορείτε να διαβάσετε συμβουλευτικό υλικό για τον κοινό Αγγελοκαρχαρία ή Ρίνα εδώ! 

*Angel Shark Project: Canary Islands, Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), iSea, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Marine Biology in Libya, National Research Council, Nature Link, Save the Med Foundation, Submon, University of Las Palmas in Gran Canaria, WWF Mediterranean Marine Initiative, Zoological Research Museum Alexander Koenig, Zoological Society of London.