Σχετικά με το περιστατικό αλίευσης του είδους Prionace glauca (BSH) ή κοινώς Γαλάζιος καρχαρίας/Γλαύκος στον Κορινθιακό κόλπο.

Τεράστιες διαστάσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έλαβε το περιστατικό αλίευσης του είδους Prionace glauca (BSH) ή κοινώς Γαλάζιος καρχαρίας/Γλαύκος, καθώς προκάλεσε εντύπωση κυρίως το μέγεθος ζώου όσο και οι αποκρουστικές εικόνες που συνόδευσαν το περιστατικό. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν ενήλικο αρσενικό καρχαρία, μήκους τεσσάρων μέτρων, που αλιεύτηκε που αλιεύτηκε ως παρεμπίπτον αλίευμα σε δίχτυα αλιέα στον Κορινθιακό κόλπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αλιέας ανακάλυψε τον καρχαρία αρχικά ζωντανό στα δίχτυα του, ενώ στη συνέχεια το ζώο τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να απεγκλωβιστεί και κατέληξε. Το λιμενικό σώμα πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο και καθώς δεν πρόκειται για προστατευόμενο είδος δε βεβαιώθηκε κάποια παράβαση ωστόσο, ακολούθησε η υγειονομική ταφή του ζώου.

Παρότι, ο πληθυσμός του είδους έχει αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύων στη Μεσόγειο, από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) με κύρια απειλή την αλίευση τους είδους, δυστυχώς δεν προστατεύεται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και κατά συνέπεια μπορεί να αλιευτεί και να πωληθεί. Ωστόσο, η Ελλάδα με βάση τις ενωσιακές της υποχρεώσεις, αλλά και υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει θα πρέπει να λάβει μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βελτίωση της κατάστασης του είδους στις Ελληνικές θάλασσες κάτι που προς το παρόν δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Η iSea, έχοντας αναπτύξει πλήθος προγραμμάτων με στόχο τη μελέτη της παρεμπίπτουσας αλιείας καρχαριών και της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των αλιέων και ελεγκτικών αρχών, έχει εντοπίσει ότι η έλλειψη γνώσης τόσο στη νομοθεσία που διέπει τα είδη όσο και στην αναγνώρισή τους και από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και από την αλιευτική κοινότητα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους που ακόμη η παράνομη αλίευση και πώληση είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προστατευόμενα είδη καρχαριών, βάτων και θαλάσσιων χελωνών καθώς και οδηγίες για τη διαδικασία και τις αρμόδιες αρχές που πρέπει να απευθυνθεί ο πολίτης, σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με ένα περιστατικό παράνομης αλιείας, εμπορίας ή επίδειξης ενός προστατευόμενου είδους υπάρχουν στον Οδηγό Πολίτη για την Προστασία των καρχαριών, των βάτων και των θαλάσσιων χελωνών. Επίσης, πληροφορίες για την αναγνώριση καρχαριών και βάτων καθώς και το καθεστώς προστασίας τους μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Αναγνώρισης ενώ για τα είδη χονδριχθύων που υπάρχουν στην Ελλάδα μπορείτε να συμβουλευτείτε την Εθνική Λίστα Χονδριχθύων.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ευχαριστούμε πολύ το Loutraki Blog για τις πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Φωτογραφία: Fishing in Greece.