ΕΥΑΛΩΤΑ ΕΙΔΗ

Τα είδη αποτελούν βασικές μονάδες βιοποικιλότητας και τα βασικά δομικά στοιχεία του οικοσυστήματος. Η θάλασσα, αποτελεί το 90% του κατοικήσιμου χώρου στον πλανήτη και φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Παρόλα αυτά, τα θαλάσσια είδη είναι πολύ λιγότερο μελετημένα από τα χερσαία και ο ρυθμός εξαφάνισής τους πιθανόν είναι μεγαλύτερος από ότι μπορεί να εκτιμηθεί. Στη Μεσόγειο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη και η μη βιώσιμη εκμετάλλευση πόρων, έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των βιοτόπων και την κατάρρευση των πληθυσμών πολλών θαλάσσιων ειδών. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι απειλούνται με εξαφάνιση περισσότερα από 1912 θαλάσσια είδη, εκ των οποίων πολλά είναι ενδημικά. Η περιορισμένη γνώση για τους Μεσογειακούς πληθυσμούς δείχνει ότι πιθανόν το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο, καθώς το 1/3 των θαλάσσιων ειδών δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εάν απειλείται, λόγω ανεπαρκών δεδομένων. Σύμφωνα με τον Στόχο 14 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Ζωή στο νερό» των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να πραγματοποιηθεί βιώσιμη διαχείριση και να ληφθούν μέτρα προστασίας για τα θαλάσσια και τα παράκτια οικοσυστήματα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για υγιείς και παραγωγικούς ωκεανοί. Ο χρόνος όμως κυλάει αντίστροφα και τα σενάρια για το μέλλον είναι δυσμενή. Σε αυτό το πλαίσιο, η iSea στοχεύει στην αύξηση της υπάρχουσας γνώσης για τα ευάλωτα είδη και τη διάχυση αυτής με στόχο τη λήψη πολιτικών αποφάσεων με γνώμονα τη διατήρησή τους και την πρακτική εφαρμογή μέτρων και δράσεων που διασφαλίζουν τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάστασή τους σε βαθμό που εκπληρώνουν τον οικολογικό τους ρόλο για την επίτευξη υγιών και λειτουργικών οικοσυστημάτων.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

R E P O S I D O N I A

Το πρόγραμμα εστιάζει στην προστασία βυθών με λιβάδια Ποσειδωνίας μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης.

Περισσότερα

Thermaikos Dolphin Project

Το πρόγραμμα θα εστιάσει στη συστηματική μελέτη των κητωδών του Θερμαϊκού Κόλπου καθώς και στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σχετικά με τα θαλάσσια θηλαστικά και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Περισσότερα

By ElasmoCatch

Το πρόγραμμα ByElasmoCatch αφορά τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των ελασμοβράγχιων (καρχαριών και σαλαχιών) με την αλιεία στην Ελλάδα, καθώς και τη μελέτη της βιολογίας και οικολογίας τους

Περισσότερα

Προστασία του απειλούμενου Τραχύβατου στο Θρακικό Πέλαγος

Το πρόγραμμα στοχεύει α) να επιβεβαιώσει αναπαραγωγικές συναθροίσεις και τη σημαντικότητα του Κόλπου της Καβάλας ως νηπιοτροφείο, β) τον αντίκτυπο της τοπικής αλιείας στον πληθυσμό του και γ) ενημέρωση της μελλοντικής διαχείρισης και διατήρησης του είδους.

Περισσότερα

Angel Shark Project: Greece

Tο Angel Shark Project: Greece, μια συνεργατική πρωτοβουλία, με επικεφαλής την iSea και την υποστήριξη των ULPGC, ZFMK, ZSL και Shark Trust. Σκοπός του προγράμματος αποτέλεσε η διερεύνηση τη σημασίας του Αιγαίου για τα τρία είδη αγγελοκαρχαριών.

Περισσότερα

Προστατεύοντας τους αγγελοκαρχαρίες στην Κύπρο

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με φορείς από τη Κύπρο, την Τυνησία, την Τουρκία και την Μεγάλη Βρετανία, με στόχο τη βελτίωση της προστασίας των αγγελοκαρχαριών στην Κύπρο και τη Μεσόγειο.

Περισσότερα

Καρχαρίες και Σαλάχια σε Ελλάδα και Κύπρο

Oι καρχαρίες και τα σαλάχια έχουν παρουσία στις θάλασσες του πλανήτη μας εδώ και σχεδόν μισό δισεκατομμύριο χρόνια, με περισσότερα από 1,250 αρτίγονα είδη. Η σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα.

Περισσότερα

Guitarfish Project

Το πρόγραμμα στοχεύει να αυξήσει τις γνώσεις μας για τα απειλούμενα και χαρισματικά είδη ρινόβατων στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας εργαλεία ακουστικής τηλεμετρίας για την καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης και της οικολογίας τους.

Περισσότερα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

 

Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ

Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η μείωση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών, καρχαριών και σαλαχιών στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας.

Περισσότερα

Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδας

Στόχος αυτού του έργου ήταν η προετοιμασία μιας νέας επικαιροποιημένης εθνικής λίστας χονδριχθύων, η οποία περιέχει όλα τα είδη που εντοπίζονται στις Ελληνικές θάλασσες.

Περισσότερα

Παρακολούθηση Απειλούμενων Ελασμοβράγχιων στο Νότιο Αιγαίο

H iSea θα επικεντρωθεί στην συλλογή των πρώτων δεδομένων στην Ελλάδα για ελασμοβράγχια, που δεν εξαρτώνται από τους αλιείς. Θα γίνει διερεύνηση δυνητικά κρίσιμων περιοχών για τα επιλεγμένα είδη ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης για τους πληθυσμούς τους στην περιοχή. Επιπλέον, τα δεδομένα θα ενισχύσουν τις προσπάθειες για το Υπο-περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση των Αγγελοκαρχαρίων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση των Ρινόβατων και άλλων συναφών προγραμμάτων.

Περισσότερα

Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο

Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση και η ενίσχυση της διατήρησης των αγγελοκαρχαρίων στην Ελλάδα, και η προώθηση της διατήρησης των ελασμοβράχιων στη χώρα. Μέσω αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε περαιτέρω έρευνα για την υποστήριξη δράσεων προστασίας και πολιτικών διατήρησης του είδους.

Περισσότερα

Η αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παρακολούθηση των εκφορτώσεων και της πώλησης ελασμοβράγχιων σε 4 μεγάλα λιμάνια του βόρειου Αιγαίου, το οποίο αποτελεί σημαντικό οικότοπο για τα ελασμοβράγχια στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Σε ξενίζει...μοιράσου το μαζί μας!!!

Βοήθησε μας να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατανομή και την εξάπλωση των θαλάσσιων ξενικών, σπανίων, προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών στην Ελλάδα. Γίνε και εσύ ερευνητής και στείλε τις παρατηρήσεις σου!!!

Περισσότερα

Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: συμμαχία για συμβίωση

Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η μείωση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης και των εγκαταλελειμμένων διχτυών, στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας.

Περισσότερα

Πρωτοβουλία ενδυνάμωσης γνώσης σε θέματα πιστοποιημένης και βιώσιμης αλιείας

Οι πιστοποιήσεις αλιείας αποτελούν μια σχετικά νέα πρακτική που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα την πρόσβαση στα ψάρια για τις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά η δύναμη μεταφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγοντας πιστοποιημένα προϊόντα ευνοεί περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας που έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Κύπρο

Οι Αγγελοκαρχαρίες, ή αλλιώς Γάτοι όπως είναι γνωστοί στην Κύπρο, είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες που αποτελούν μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες καρχαριών στο κόσμο. Στη Μεσόγειο εντοπίζονται 3 είδη (ΑκανθορίναΜατορίνα και Αγγελοκαρχαρίας), με τους μεσογειακούς πληθυσμούς τους να έχουν χαρακτηριστεί Κρισίμως Κινδινεύοντες από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγω της ραγδαίας μείωσης τους και τοπικών εξαφανίσεων σε διάφορα σημεία της Μεσογείου.  Στην Κύπρο εντοπίζονται και τα 3 μεσογειακά είδη αγγελοκαρχαριών.

Περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη

Οι Αγγελοκαρχαρίες, ή αλλιώς Ρίνες, είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες που αποτελούν μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες καρχαριών στο κόσμο. Στη Μεσόγειο εντοπίζονται 3 είδη (ΑκανθορίναΜατορίνα και Αγγελοκαρχαρίας), με τους μεσογειακούς πληθυσμούς τους να έχουν χαρακτηριστεί Κρισίμως Κινδινεύοντες από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγω της ραγδαίας μείωσης τους και τοπικών εξαφανίσεων σε διάφορα σημεία της Μεσογείου.  Στην Ελλάδα εντοπίζονται και τα 3 μεσογειακά είδη αγγελοκαρχαριών.

Περισσότερα 

Σχέδιο Δράσης για την προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Μεσόγειο

Η Μεσόγειος αποτελεί περιοχή μεγάλης επικινδυνότητας για τους χονδριχθείς  γενικότερα (καρχαρίες, σαλάχια, βάτοι και χίμαιρες), γεγονός που την καθιστά περιοχή προτεραιότητας για την προστασία και τη διατήρηση. Από τα 73 είδη χονδριχθύων της Μεσογείου, βάσει του IUCN, το 50% των σαλαχιών και το 54% των καρχαριών αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης. Και τα τρία είδη αγγελοκαρχαρία που υπάρχουν στην στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα απειλούνται. Το σχέδιο δράσης που παράχθηκε ορίζει το πλαίσιο για την προστασία των αγγελοκαρχαριών στην Μεσόγειο σε περιφερειακό επίπεδο που πρόκειται μακροπρόθεσμα να αποκαταστήσει τους πληθυσμούς των υπέροχων και σπάνιων αυτών ειδών.

Περισσότερα

HEXMED Project

Η SUBMON σε συνεργασία με την iSea και μια ομάδα ερευνητών από 11 χώρες της Μεσογείου, έχουν δημιουργήσει μια περιφερειακή πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την πληθυσμιακή τάση του Εξαμβράγχιου καρχαρία, που θα βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στις γνώσεις των αλιέων.

Περισσότερα