ΑΛΙΕΙΑ

 

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν δύο από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα στη χώρα. Είναι σημαντικό περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά να είναι βιώσιμες και να εξασφαλίζουν στο διηνεκές αφενός υγιή διατροφή, αφετέρου ευημερία στις αλιευτικές κοινότητες. Σήμερα τα περισσότερα αποθέματα της Μεσογείου βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Σημαντικό ρόλο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα παίζουν και οι ανώτεροι θηρευτές, όπως τα ελασμοβράγχια, με τα τελευταία να αποτελούν αλιεύματα. Μάλιστα τα μισά είδη καρχαριών και βάτων απειλούνται με εξαφάνιση στη Μεσόγειο κυρίως λόγω της παρεμπτίπτουσας αλιείας. Άμεσα λοιπόν απαιτούνται μέτρα ώστε τα αποθέματα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να επανέλθουν σε υγιή κατάσταση. Στην iSea αναγνωρίζοντας τη σημασία της αλιείας για τον ελληνικό χώρο στοχεύουμε στη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για την έρευνα αλλά και με κάθε ενδιαφερόμενο με στόχο συμμετοχικές λύσεις σε κοινά προβλήματα.


ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδας

Στόχος αυτού του έργου είναι η προετοιμασία μιας νέας επικαιροποιημένης εθνικής λίστας χονδριχθύων, η οποία θα περιέχει όλα τα είδη που εντοπίζονται στις Ελληνικές θάλασσες.

Περισσότερα

Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και η ενίσχυση της διατήρησης των αγγελοκαρχαρίων στην Ελλάδα, και η προώθηση της διατήρηση των ελασμοβράχιων στη χώρα. Μέσω αυτου του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα για την υποστήριξη δράσεων προστασίας και πολιτικών διατήρησης του είδους.

Περισσότερα

ٍΣυμμαχία για Συμβίωση ΙΙ

Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η μείωση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών, καρχαριών και σαλαχιών στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας.

Περισσότερα

Παρακολούθηση Απειλούμενων Ελασμοβράγχιων στο Νότιο Αιγαίο

H iSea θα επικεντρωθεί στην συλλογη των πρώτων δεδομένων στην Ελλάδα για ελασμοβραγχια, που δεν εξαρτώνται από τους αλιείς. Θα γινει διερευνήση δυνητικά κρίσιμων περιοχων για τα επιλεγμένα είδη ωστε να μπορει να αναπτύχθει ένα κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης για τους πληθυσμούς τους στην περιοχή. Επιπλέον, τα δεδομένα θα ενισχύσουν τις προσπάθειες για το Υπο-περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση των Αγγελοκαρχαρίων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Παγκόσμιο Σχεδίο Δράσης για τη Διατήρηση των Ρινόβατων και άλλων συναφών προγραμμάτων.

Περισσότερα

By ElasmoCatch

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα "Η αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο" , η iSea επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη συλλογή δεδομένων απορριπτώμενων και παρεμπίπτοντων αλιευμάτων ελασμοβράγχιων με στόχο την απόκτηση της ολοκληρωμένης εικόνας για την αλιεία ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο.

Read more

Καρχαρίες και Σαλάχια σε Ελλάδα και Κύπρο

Oι καρχαρίες και τα σαλάχια έχουν παρουσία στις θάλασσες του πλανήτη μας εδώ και σχεδόν μισό δισεκατομμύριο χρόνια, με περισσότερα από 1,250 αρτίγονα είδη. Η σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα.

Περισσότερα

Angel Shark Project: Greece

Tο Angel Shark Project: Greece, μια συνεργατική πρωτοβουλία, με επικεφαλής την iSea και την υποστήριξη των ULPGC, ZFMK, ZSL και Shark Trust. Σκοπός του προγράματος είναι η διερεύνηση τη σημασίας του Αιγαίου για τα τρία είδη αγγελοκαρχαριών.

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Σχέδιο Δράσης για την προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη

Στη Μεσόγειο εντοπίζονται 3 είδη αγγελοκαρχαριών, με τους μεσογειακούς πληθυσμούς τους να έχουν χαρακτηριστεί Κρισίμως Κινδινεύοντες από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγο της ραγδαίας μείωσης τους και τοπικών εξαφανίσεων σε διάφορα σημεία της Μεσογείου. Το Αιγαίο Πέλαγος και η Κρήτη έχουν αναγνωριστεί ως περιοχές προτεραιότητας για τους Αγγελοκαρχαρίες, γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε ένα τοπικό Σχέδιο Δράσης.

Περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Μεσόγειο

Η Μεσόγειος αποτελεί περιοχή μεγάλης επικινδυνότητας για τους χονδριχθείς  γενικότερα (καρχαρίες, σαλάχια, βάτοι και χίμαιρες), γεγονός που την καθιστά περιοχή προτεραιότητας για την προστασία και τη διατήρηση. Από τα 73 είδη χονδριχθύων της Μεσογείου, βάσει του IUCN, το 50% των σαλαχιών και το 54% των καρχαριών αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης. Και τα τρία είδη αγγελοκαρχαρία που υπάρχουν στην στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα απειλούνται. Το σχέδιο δράσης που παράχθηκε ορίζει το πλαίσιο για την προστασία των αγγελοκαρχαριών στην Μεσόγειο σε περιφερειακό επίπεδο που πρόκειται μακροπρόθεσμα να αποκαταστήσει τους πληθυσμούς των υπέροχων και σπάνιων αυτών ειδών.

Περισσότερα

HEXMED Project

Η SUBMON σε συνεργασία με την iSea και μια ομάδα ερευνητών από 11 χώρες της Μεσογείου, έχουν δημιουργήσει μια περιφερειακή πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την πληθυσμιακή τάση του Εξαμβράγχιου καρχαρία , που θα βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στις γνώσεις των αλιέων.
Περισσότερα

Η αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παρακολούθηση των εκφορτώσεων και της πώλησης ελασμοβράγχιων σε 4 μεγάλα λιμάνια του βόρειου Αιγαίου, το οποίο αποτελεί σημαντικό οικότοπο για τα ελασμοβράγχια στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: συμμαχία για συμβίωση

Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η μείωση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης και των εγκαταλελειμμένων διχτυών, στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας.

Περισσότερα

Πρωτοβουλία ενδυνάμωσης γνώσης σε θέματα πιστοποιημένης και βιώσιμης αλιείας

Οι πιστοποιήσεις αλιείας αποτελούν μια σχετικά νέα πρακτική που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα την πρόσβαση στα ψάρια για τις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά η δύναμη μεταφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγοντας πιστοποιημένα προϊόντα ευνοεί περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας που έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Περισσότερα