ΑΛΙΕΙΑ

 

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν δύο από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα στη χώρα. Είναι σημαντικό περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά να είναι βιώσιμες και να εξασφαλίζουν στο διηνεκές αφενός υγιή διατροφή, αφετέρου ευημερία στις αλιευτικές κοινότητες. Σήμερα τα περισσότερα αποθέματα της Μεσογείου βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Σημαντικό ρόλο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα παίζουν και οι ανώτεροι θηρευτές, όπως τα ελασμοβράγχια, με τα τελευταία να αποτελούν αλιεύματα. Μάλιστα τα μισά είδη καρχαριών και βάτων απειλούνται με εξαφάνιση στη Μεσόγειο κυρίως λόγω της παρεμπτίπτουσας αλιείας. Άμεσα λοιπόν απαιτούνται μέτρα ώστε τα αποθέματα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να επανέλθουν σε υγιή κατάσταση. Στην iSea αναγνωρίζοντας τη σημασία της αλιείας για τον ελληνικό χώρο στοχεύουμε στη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για την έρευνα αλλά και με κάθε ενδιαφερόμενο με στόχο συμμετοχικές λύσεις σε κοινά προβλήματα.


Καρχαρίες και Σαλάχια σε Ελλάδα και Κύπρο

Oι καρχαρίες και τα σαλάχια έχουν παρουσία στις θάλασσες του πλανήτη μας εδώ και σχεδόν μισό δισεκατομμύριο χρόνια, με περισσότερα από 1,250 αρτίγονα είδη. Η σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα.

Περισσότερα

HEXMED Project

Η SUBMON σε συνεργασία με την iSea και μια ομάδα ερευνητών από 11 χώρες της Μεσογείου, έχουν δημιουργήσει μια περιφερειακή πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την πληθυσμιακή τάση του Εξαμβράγχιου καρχαρία , που θα βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στις γνώσεις των αλιέων.

Περισσότερα

Η αλιεία και το εμπόριο ελασμοβράγχιων στο Βόρειο Αιγαίο

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παρακολούθηση των εκφορτώσεων και της πώλησης ελασμοβράγχιων σε 4 μεγάλα λιμάνια του βόρειου Αιγαίου, το οποίο αποτελεί σημαντικό οικότοπο για τα ελασμοβράγχια στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: συμμαχία για συμβίωση

Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η μείωση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης και των εγκαταλελειμμένων διχτυών, στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας.

Περισσότερα

Πρωτοβουλία ενδυνάμωσης γνώσης σε θέματα πιστοποιημένης και βιώσιμης αλιείας

Οι πιστοποιήσεις αλιείας αποτελούν μια σχετικά νέα πρακτική που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα την πρόσβαση στα ψάρια για τις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά η δύναμη μεταφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγοντας πιστοποιημένα προϊόντα ευνοεί περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας που έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Περισσότερα

Οδηγός Νομοθεσίας για την Ερασιτεχνική Αλιεία

H iSea στα πλαίσια των δράσεών της για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος συνέταξε έναν συνοπτικό και περιεκτικό οδηγό για τους ερασιτέχνες αλιείς, το ευρύτερο κοινό αλλά και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Περισσότερα