Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: συμμαχία για συμβίωση

Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η μείωση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης και των εγκαταλελειμμένων διχτυών, στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας.

Το πρόγραμμα θα εστιάσει  στα λιμάνια των περιοχών: Πειραιά, Μηχανιώνας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Πάτρας. Τα επιλεγμένα λιμάνια καλύπτουν σημαντικό τμήμα της αλιευτικής παραγωγής της χώρας. Επιπλέον, η αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των λιμανιών αυτών, συμπίπτει με σημαντικές περιοχές προστασίας, οι οποίες δέχονται υψηλές πιέσεις και χρήζουν έρευνας και διατήρησης.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων στον κλάδο της αλιείας (είτε στην παραγωγή, είτε στον έλεγχο) που μπορούν να διακρίνουν τα είδη καρχαριών και θαλάσσιων χελωνών, γνωρίζουν την ανάγκη και νομική υποχρέωση προστασίας τους, καθώς και τις μεθόδους ασφαλούς απελευθέρωσής τους από τα δίχτυα.

Η παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η σταδιακή αποδέσμευση από μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμα θετικές επιπτώσεις στην κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και των ειδών-στόχων (θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες) και κατ’ επέκταση στη βιοποικιλότητα και την τοπική οικονομία.

Μεθοδολογία

Έχει επιλεχθεί μια κοινή εναρμονισμένη μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία αναπτύσσεται σε δύο άξονες: ο πρώτος αποσκοπεί στην ενίσχυση της υφιστάμενης γνώσης σχετικά με την κατάσταση των ειδών-στόχων, των αλιευτικών αποθεμάτων και των σχετικών αντιλήψεων των ενδιαφερομένων μερών, και ο δεύτερος περιλαμβάνει δράσεις για την ευαισθητοποίηση των αλιέων και των αρχών ελέγχου σχετικά με τις επιπτώσεις των μη επιλεκτικών αλιευτικών μεθόδων και αλιευτικών εργαλείων, καθώς και για την κατάρτιση των αλιέων κατά τον χειρισμό και την απελευθέρωση των παγιδευμένων ειδών.

SEAlly

Το SEAlly© είναι ένα εργαλείο της Επιστήμης των Πολιτών, το οποίο επιτρέπει σε αλιείς, λιμενικούς, δύτες και όλους τους λάτρεις της θάλασσας να καταγράφουν οποιαδήποτε παρατήρηση θαλάσσιας χελώνας ή/και καρχαρία στη Μεσόγειο θάλασσα. Μάθε περισσότερα εδώ

Ενημερωτικό Υλικό

Αναφορά για την τυχαία σύλληψη θαλασσίων χελωνών και καρχαριών στην Ελλάδα

Οδηγός Αναγνώρισης Καρχαριών

Οδηγίες χειρισμούς καρχαριών κατα την απελευθέρωση

Θαλάσσιες Χελώνες στη Μεσόγειο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Δίχτυ ασφαλείας” για θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες

Βίντεο παρουσίασης του προγράμματος

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

  • Touloupaki, E., Doumpas, N., Bouziotis, D., Giovos, I. (2018). Fishers, Sea turtles and Sharks: Alliance for Survival. 6th Mediterranean Conference on Marine Turtle, Porec, Croatia.
  • Touloupaki, E., Doumpas, N., Bouziotis, D., Giovos, I. (2018). Fishers, Sea turtles and Sharks: Alliance for Survival. 22nd Annual European Elasmobranch Association Meeting, Peniche, Portugal.
  • Touloupaki, E., Doumpas, N., Bouziotis, D., Giovos, I. (2018). Fishers, Sea turtles and Sharks: Alliance for Survival. 23rd International Congress on Applied Ichthyology and Aquatic Environment, Volos, Greece.

Το έργο «Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: συμμαχία για συμβίωση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες»
Δικαιούχος: MEDASSET, Συνεργάτης: iSea
Διάρκεια: 1 Φεβρουαρίου 2018 – 30 Νοεμβρίου 2018
Προϋπολογισμός: €49.690.